Close

Projektopslag

Forskningsår inden for kirurgisk epidemiologisk forskning

Vi søger en eller flere studerende på kandidatdelen med interesse for det mave- og tarmkirurgiske speciale, som ønsker at have et forskningsår. Vi laver forskning inden for maligne og benigne sygdomme i lever, pancreas og galdeveje med særligt fokus på leverregeneration og pancreascancer. Der er mange forskellige projektmuligheder inden for […]

Læs mere

Forskningsår: Måling af kvalitet i sektorovergange, Forskningsenhed for Multisyge Regionshospitalet Viborg

Om projektet: Overgangen fra hospitalsindlæggelse til eget hjem er en risikofyldt og kompliceret proces med potentiale for optimering. Traditionelt er kvaliteten af en sektorovergang blevet målt ved andelen af genindlæggelser, men genindlæggelsesraten er et unuanceret mål, der ikke belyser hvilke parametre af sektorovergangen, der kan forbedres. Vi mangler pålidelige metoder […]

Læs mere

Karakteristik af følger efter COVID-19 – betydning af SARS-CoV-2 antistof niveau og vaccination

Om projektet: Der ses langvarige følger efter COVID-19 – selv efter et mildt akut forløb. Nylige undersøgelser tyder påat vaccination mindsker risiko for følger efter COVID-19, men der er ikke entydige resultater ombetydningen af SARS-CoV-2 antistofniveau. På AUH er der oprettet en Post COVID Kohorte, som vi følgerefter henvisning med […]

Læs mere

Medicinstuderende søges til forskningsår mhp. undersøgelse af GREB1L genet og dets rolle i udviklingen af MRKH syndrom (manglende udvikling af uterus hos kvinder)

Baggrund I 2019 blev GREB1L rapporteret som ny genetisk årsag til Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrom, som er karakteriseret ved manglende udvikling af uterus og vagina hos kvinder med normal hunlig karyotype (46,XX). GREB1L er endvidere associeret med manglende udvikling af nyrerne, som ses hos en tredjedel af patienter med MRKH syndrom. […]

Læs mere

Forskningsår: Blodpropper og blødning hos intensivpatienter med nedsat nyrefunktion

Om projektet: Patienter indlagt på intensiv har ofte forstyrrelser i blodets størkningsevne og har risiko for at udvikle enten blodpropper eller blødning. Patienter med nedsat nyrefunktion er i særligt høj risiko. Vi vil gerne undersøge om disse patienters evne til at nedbryde blodpropper (fibrinolysen) er ændret og om det evt. […]

Læs mere

Forskning i behandling af nyresygdom

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår ved Institut for Biomedicin på Health, Aarhus Universitet, med start i februar 2023. Projektet handler om kronisk nyresygdom. Alle kroniske nyrelidelser er kendetegnet ved tiltagende bindevævsdannelse i nyrevævet. Vi arbejder med potentielle behandlinger der kan bremse fibroseudviklingen med særlig fokus på betydningen af […]

Læs mere

Medicinstudende søges til forskningsår indenfor global sundhed og obstetrik

Vi er på udkig efter 1-3 medicinstuderende, der interesserer sig for global sundhed og sundhedsfremme i udviklingslande. Vi er en gruppe læger og andre sundhedsprofessionelle, der igennem flere år har drevet en NGO i Masanga, en landsby i det centrale Sierra Leone. Forskningsåret vil omfatte evaluering af nogle af de […]

Læs mere

Spændende klinisk forskningsprojekt og forskningsår på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Randers

PATIENTINDDRAGELSE I KLINISK FORSKNING Baggrund Med patientinddragelse åbnes der op for patientperspektivet som grundlag for forskningens mål og processer. Med patientinddragelse ind i forskning kan man potentielt afdække oversete forskningsspørgsmål, bidrage til at optimere forskningsdesign og sikre et patientcentreret outcome, hurtigere rekruttering, højere compliance, fuldført follow up og værdifulde data. […]

Læs mere

Research year student for project on disseminated intravascular coagulation, Aarhus University Hospital

Title: The prognostic role of blood type in disseminated intravascular coagulation Background Disseminated intravascular coagulation (DIC) is a life-threatening disease entity. It is a complication of severe infection, malignant disorder, serious obstetric conditions, trauma, cardiac arrest, and less common conditions. The condition is known for its poor prognosis and limited […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende søges til tværfagligt forskningsprojekt om Epstein-Barr virus associeret lymfom hos nyretransplanterede patienter i Norge og i Vestdanmark

Hvad tilbyder vi Vi tilbyder et spændende tværfagligt arbejdsmiljø med fast base i forskningsafsnittet på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, hvor du vil blive tilknyttet ph.d-studerende Lene Ugilt. Du vil blive en del af forskningsgruppen på Nyresygdomme, hvor der er et godt socialt og fagligt sammenhold. Under projektet vil du desuden i […]

Læs mere

Forskningsår om neuropatisk smerte

Forskningsårsstuderende søges til Neurofysiologisk forskning, Aarhus Universitetshospital Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt Baggrund Neuropatiske smerter er en ganske hyppig og invaliderende lidelse. På trods af adskillige medicinske behandlingsmuligheder, er mange patienter stadig ikke optimalt behandlet, hvilket skyldes manglende indsigt i den tilgrundliggende mekanisme bag lidelsen. Forståelsen af denne,  erderfor afgørende for, at […]

Læs mere

Fuldt finansieret PhD-projekt om syre-base fysiologi, inflammation og hjertesvigt

Vi søger en dygtig og engageret ph.d. studerende til et projekt om syre-base fysiologi, inflammation og hjertesvigt. Du bliver en del af et stimulerende interdisciplinært og internationalt forskningsmiljø. Hovedvejleder: Ebbe Bødtkjer (læge og professor ved Institut for Biomedicin). Jobopslag (ansøgningsfrist: 28 februar): https://phd.health.au.dk/application/open-calls/bicarbonatesensingimprovescardiacperfusionandlimitsinflammation

Læs mere

Er du interesseret i et forskningsår inden for det neurologiske speciale?

Hjernerystelse og piskesmæld kan begge give langvarige symptomer så som hovedpine, udtalt træthed og nakkesmerter. Da der er store ligheder mellem symptomerne, diskuteres det, hvorvidt tilstandene er forskellige.I forbindelse med et forskningsprojekt på Hammel Neurocenter, har vi blandt andet målt nakkebevægelighed hos ca. 100 patienter med langvarige følger efter hjernerystelse […]

Læs mere

Forskningsår: Blodpropper og blødning hos intensivpatienter – nye blodprøver til undersøgelse af fibrinolysen

Om projektet Patienter indlagt på intensiv har ofte forstyrrelser i blodets størkningsevne og kan også have nedsat fibrinolytisk kapacitet, dvs. evne til at cleare dannede blodpropper fra kredsløbet. Nedsat fibrinolyse kan øge risikoen for at danne blodpropper og er associeret med dårligere overlevelse. Vores nuværende rutineblodprøver er dog ikke følsomme […]

Læs mere

Bestemmelse af cirkulerede hjerneproteiner hos traumepatienter med hoved- og rygskade

Baggrund Hoved- og rygskader hos traumepatienter er forbundet med høj dødelighed eller risiko for blivende funktionsnedsættelse. I skadens tidlige fase er det vanskeligt at forudsige det individuelle forløb, hvilket har store personlige og behandlingsmæssige konsekvenser. Ved skade på hjernevævet frigives intracellulære proteiner til cerebrospinalvæsken. Der er sammenhæng mellem skadens alvorlighed, […]

Læs mere

Ph.d. studerende / kandidat (MD)-ph.d. studerende søges til børneonkologisk forskningsprojekt

Baggrund: Akut myeloid leukæmi (AML) er en sjælden men alvorlig cancersygdom hos børn med en overlevelse på ca. 75%, hvor sygdomstilbagefald er hyppigste årsag til død. AML klassificeres på baggrund af de genetiske forandringer i leukæmicellerne med betydning for prognosen. Omkring 15-20% af AML har genetiske forandringer relateret til myelodysplasi og disse har en dårligere prognose […]

Læs mere

Forskningsår om albueproteser og ledkinematik

Vil du være med til at undersøge albuestabiliteten efter indsættelse af caput radii ledprotese? Så er det måske netop dig, at Ortopædkirurgisk afdeling, AUH søger som forskningsårsstuderende med start 1. februar 2022. Om forskningsprojektet Patienter som pådrager sig en kompleks albuefraktur bliver typisk behandlet med en caput radii ledprotese. Efterfølgende […]

Læs mere

Research year in psychiatry and refugee health

Deadline: as soon as possible Background Refugees is a vulnerable population and suffer from high risk of a number of diseases. Compared with both the population in the country of origin and the population in the host country, refugees have about three times higher risk of depression and anxiety. Even […]

Læs mere

Forskningsår i kardiovaskulær epidemiologi på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AUH

Cardiovascular outcomes associated with NSAID use in individuals with cardiovascular risk factors. Non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) remain among the most widely used drugs worldwide for the treatment of pain, fever, and inflammation. The cardiovascular safety of NSAIDs is controversial, because newer cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors have been shown to increase […]

Læs mere

Hjernerystelses Ph.d.-projekt

Vi tilbyder en stud.med. (integreret Ph.d.) eller en færdiguddannet læge et Ph.d.-projekt med fokus på behandling af følgerne efter hjernerystelse. Du skal indgå i et større tværdisciplinært forskningsprojekt, hvor borgere i Region Midtjylland, med følger efter en hjernerystelse, tilbydes et 8 ugers behandlingsforløb. Vi tænker os, at du henover sommeren […]

Læs mere

Forskning i børnecancer

Medicinstuderende søges til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital med start hurtigst muligt Ansøgningsfrist: 3. maj 2021 Hos børn med hjernetumorer kan det være vanskeligt at tage en diagnostisk biopsi af tumoren uden samtidig at beskadige de raske hjerneceller. Enkelte hjernetumorer kan endda være lokaliseret steder i hjernen, hvor det er […]

Læs mere

Forskningsår i blødning og trombose hos intensivpatienter med leversygdom

Forskningsårsstuderende til Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Baggrund Patienter med leversygdom har en ændret og skrøbelig hæmostatisk balance (”rebalanced haemostasis”), da leverens produktion af både koagulationsfaktorer og de naturlige antikoagulanter antitrombin, protein C og protein S kan være påvirket. Hvis patienten får […]

Læs mere

Forskningsår i gastroenterologi, abdominalkirurgi og klinisk epidemiologi

Forskningsårsstuderende til Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital med start den 1. september 2021 Ansøgningsfrist: 15. februar 2021 Vi søger en ambitiøs forskningsårsstuderende med start fra den 1. september 2021 til den gastroenterologiske forskningsgruppe på Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA). Vi har flere spændende kliniske projekter på tegnebrættet, som du kan blive […]

Læs mere

Research year in disseminated intravascular coagulation

Research year at Department of Clinical Biochemistry, Thrombosis & Hemostasis Research Unit, Aarhus University Hospital Deadline for application: February 8, 2021 TitleEx vivo effects of direct thrombin inhibitors on the hemostasis in healthy individuals and in patients with disseminated intravascular coagulation. BackgroundSince the first descriptions of disseminated intravascular coagulation (DIC) […]

Læs mere

Research Year in Pharmacology and Kidney Epidemiology

Research year at Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital Deadline for application: 1 December 2020 TitleAnticoagulant therapy and risk of kidney disease – a nationwide Danish cohort study. BackgroundKidney diseases are a heterogeneous group of diseases covering both acute and chronic conditions. Collectively, the prevalence of these diseases have […]

Læs mere

Forskningsår eller kandidatspeciale inden for ernæring og kroniske tarmsygdomme

En eller to sundhedsvidenskabelige studerende søges til et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Københavns Universitet Ansøgningsfrist: Ingen, men gerne så hurtigt som muligt TitleNutrient status prior to birth and during childhood among young adult patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD) Aim of projectDescribe micronutrient status in IBD among children and […]

Læs mere

Forskningsår i eksperimentel genetik med undersøgelse af GREB1L-genet og dets rolle i udviklingen af MRKH-syndrom

Forskningsårsstuderende søges til Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Ansøgningsfrist: hurtigst muligt BaggrundI 2019 blev GREB1L rapporteret som ny genetisk årsag til Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)-syndrom, som er karakteriseret ved manglende udvikling af uterus og vagina hos kvinder med normal hunlig karyotype (46,XX). GREB1L er endvidere associeret med manglende udvikling af nyrerne, som […]

Læs mere

Forskningsår i interaktionen mellem COVID-19 og tuberkulose

Forskningsårsstuderende søges til Infektionsmedicinsk Afdeling Q og Bandim Health Project Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Der vides kun lidt om COVID-19 pandemiens følger i lav-indkomstlande. Samtidig vides meget lidt om interaktionen mellem COVID-19 og en anden lungeinfektionsepidemi – den globale tuberkuloseepidemi. Tuberkulose er den infektionssygdom, der slår flest mennesker ihjel, med 10 […]

Læs mere

Delvist finansieret Ph.D. inden for kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) og personlig medicin

Studerende søges til en delvist finansieret ph.d. i forskningsgruppen for molekylærbiologisk diagnostik, Syddansk Universitetshospital med start hurtigst muligt Ansøgningsfrist: hurtigst muligt TitlePredicting disease course and improving diagnosis of patients with inflammatory bowel disease (IBD); The Nordic IBD treatment strategy trial (NORDTREAT). Aim of the PhDThe overall aim is to improve […]

Læs mere

Fuldt finansieret forskningsår om kirurgisk videreuddannelse

Studerende søges et fuldt finansieret forskningsår på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet, med start 1. februar 2021 Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Om projektetProjektet omhandler postgraduat kirurgisk uddannelse og inkluderer introduktionslæger indenfor specialerne Kirurgi, Gynækologi og Obstetrik og Urologi i Videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Nordjylland). Projektet skal undersøge hvilken betydning […]

Læs mere

Fuldt finansieret forskningsår i eksperimental MR-skanning af grise med traumatisk hjerneskade

Medicinstuderende søges til MR-centeret, Aarhus Universitetshospital med start august 2020 Ansøgningsfrist: 20. marts 2020 Om projektetTraumatisk hjerneskade er en udbredt lidelse, som kan give alvorlige og langvarige følger. I dagene efter traumet udsættes hjernen for et væld af processer, som leder til sekundær skade. Vi forsøger at opsætte en grisemodel […]

Læs mere

Forskningsår i tilknytning til ph.d.-projekt om det prægraduate kliniske undervisningsmiljø

Forskningsårsstuderende søges til Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet med start august 2020 Ansøgningsfrist: 25. marts 2020 Vi søger en studerende med interesse for medicinsk uddannelse til et fuldt finansieret forskningsår. Om projektetProjektets formål er at skabe ny viden om, hvad der karakteriserer undervisningsmiljøet på de kliniske afdelinger, der har […]

Læs mere

Fuldt finansieret forskningsår om hoftebrud hos patienter med demens eller Parkinsons sygdom

Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt ved Klinisk Epidemiologisk afdeling (KEA), Aarhus Universitetshospital Ansøgningsfrist: snarest muligt. New opportunity for a research year student at the Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital. TitleQuality of care and outcome for patients with dementia or Parkinson’s disease after hip fracture. BackgroundFractures are a common manifestation […]

Læs mere

Forskningsår om effekterne af forskellig hormonbehandling for nedsat stofskifte

Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt ved Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital Ansøgningsfrist: snarest muligt Vil du være med til at undersøge effekten af forskellig typer af hormonbehandling hos patienter med for lavt stofskifte på livskvaliteten? Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital søger en medicinstuderende til en 1-årig ansættelse […]

Læs mere

Forskningsmedhjælp til forskning i respirationssvigt efter thoraxkirurgi

Medicinstuderende søges til forskningssamarbejde mellem Thoraxkirurgisk, Anæstesiologisk, Kardiologisk og Lungemedicinsk afdeling på AUH Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Om projektetDiafragma er den vigtigste vejrtrækningsmuskel. Dysfunktion af diafragma kan medføre respirationssvigt, hvilket ses efter operationer i thorax. Ultralydsundersøgelse kan afklare diafragmas funktion, men flere forskellige undersøgelsesmetoder findes. Vi er i gang med et […]

Læs mere

Forskningsår i akutforskning

Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt ved Præhospitalet, Region Midtjylland Ansøgningsfrist: 1. marts 2020 Vil du være med til at undersøge om vi kan forbedre vurderingen og visitationen af patienterne i ambulancerne ved hjælp af videotransmission? Så er du måske den medicinstuderende, vi søger! Præhospitalet søger en medicinstuderende til en 1-års ansættelse […]

Læs mere

Forskningsår i epiteltransport

Medicinstuderende søges til forskningsår på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet med start 1. september 2020 Ansøgningsfrist: 1. marts 2020 Vi søger en eller flere medicinstuderende med interesse for iontransport-processer i epitelceller og lyst til i under et års pause fra studiet at dedikere sig til et spændende forskningsprojekt. Projekt 1: […]

Læs mere

Forskningsår i kroniske tarmsygdomme

Medicinstuderende eller stud.scient. søges til forskningsår på Syddansk Universitetshospital Ansøgningsfrist: ingen TitleImproving the diagnosis of patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD). Aim of projectThe aim of the project is to improve the diagnosis of inflammatory bowel disease (IBD). This project is a part of the Nordic study, NORDTREAT, that aims […]

Læs mere

Fuldt finansieret Ph.D. i cellulære mekanismer i nefrogen diabetes insipidus

Cand.med., cand.scient. eller lignende søges til et fuldt finansieret Ph.D.-projekt på Institut for Biomedicin med start 1. maj 2020 Ansøgningsfrist: 3. februar 2020, kl. 23.59 The Graduate School of Health, Aarhus University is looking for a talented, ambitious and highly motivated candidate for the three-year fully financed PhD project. Baggrund […]

Læs mere

Fuldt finansieret dyreeksperimentelt forskningsår i neurofysiologi

Medicinstuderende søges til 2x fuldt finansierede forskningsår på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet med start 1. september 2020 Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Vi søger 2 medicinstuderende med interesse for dyreeksperimentel grundforskning og med lyst til at tage et år væk fra studiet til at dedikere sig til et forskningsprojekt. Projektet er […]

Læs mere

Praktikophold hos Roche Innovation Lab

Medicinstuderende til praktikophold hos Roche Innovation Lab fra januar til maj 2020. Ansøgningsfrist: 31. december 2019 Roche tilbyder 4 medicinstuderende på AU Health at deltage i et praktikophold på Roche Innovation Lab fra ultimo januar til ultimo maj 2020. Her vil du samarbejde med Roche om at løse en aktuel […]

Læs mere

Fuldt finansieret forskningsår i baterielle biofilm

Forskningsårsstuderende til Institut for Biomedicin Interaktioner i bakterielle biofilm Mange arter af Staphylococcus-bakterierne er humane patogene bakterier. Især methicillin-resistent Staphylococcus aureus (også kendt som MRSA) forårsager alvorlige og livstruende infektioner. MRSA-bakteriernes evne til at etablere en infektion hænger tæt sammen med evnen til at danne biofilm – en extracellulær matrix […]

Læs mere