Close

Projektopslag

Forskningsår i kardiovaskulær epidemiologi

To forskningsårsstuderende til Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AUH Cardiovascular outcomes associated with NSAID use in individuals with cardiovascular risk factors Non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) remain among the most widely used drugs worldwide for the treatment of pain, fever, and inflammation. The cardiovascular safety of NSAIDs is controversial, because newer cyclooxygenase […]

Læs mere

Ortopædkirurgisk forskning i Aarhus søger forskningsårstuderende

Er penetrationen af antibiotika til knoglevæv sufficient? Ortopædkirurgiske infektioner udgør et stort problem i det danske sundhedsvæsen. Der eksisterer ikke forskning, som tilfredsstillende beskriver, hvorvidt der opnåes tilstrækkeligt høje koncentrationer til at forebygge og behandle infektioner i knoglevæv og tilhørende bløddele. Behandlingen af ortopædkirurgiske infektioner bygger derfor i vid udstrækning […]

Læs mere

Medicinstuderende til hjælp med opstart af database

Artikelsøgning om repurposed drugs i cancerbehandling Den medicinstuderende skal skimme artiklerne for, hvilke sygdomme, pathways og mutationer, de vedrører og sætte dette ind i vor database. De behøver ikke nødvendigvis i første omgang at forstå sammenhænge og virkningsmekanismer, men blot katalogisere, hvad hver enkelt artikel omhandler. Der tilbydes sparring og […]

Læs mere

Ph.D.-studerende til Psykiatrisk Center Ballerup

Forskning i spiseforstyrrelser Den ph.d.-studerende vil indgå i et forskningsmiljø dels med andre ph.d.-studerende i PROLED studiet og dels i Biomarker and Clinical Research in Eating Disorder group (BCRED), Spiseforstyrrelsesområdet, Psykiatrisk Center Ballerup. Forskningsenhedens overordnede videnskabelige fokus er at finde bedre behandlinger for spiseforstyrrelser, der en bedre forståelse af psykopatologien […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende til Institut for Biomedicin ved Health, Aarhus Universitet

Dyreeksperimentel forskning i karskade og nyrepåvirkning Vi søger en forskningsårsstuderende der vil arbejde med eksperimentelle musemodeller for hypertension eller diabetes. Projektet skal primært afklare betydningen af enzymet transglutaminase 2 for udvikling af karskade og nyrepåvirkning. Der er gode muligheder for senere at udvikle projektet med kliniske undersøgelser. Du tilknyttes en […]

Læs mere

Forskningsmedhjælp til projekt ved Intensiv afdeling, Forskningsafsnittet, Aarhus Universitetshospital

Dyreeksperimentelt forskningsprojekt om hjertestop Vi skal bruge engagerede medhjælpere til gennemførelsen af forsøg til et Ph.D.-projekt. Vi skal udvikle en klinisk relevant model for hjertestop på grise og udføre et randomiseret kontrolforsøg med denne model. Medhjælpere vil blive oplært i den kirurgiske præparation før hjertestoppet, og derudover består opgaverne i […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende til akutmedicinsk forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Harvard Medical School, Boston

International forskning i akutmedicin Motiveret, akutmedicinsk-interesseret medicinstuderende søges til forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) med start i september 2019. Forskningsåret foregår i akutafdelingen på BIDMC, hvor du vil blive tilknyttet en veletableret forskningsgruppe under ledelse af lektor, Michael Donnino, som vil være din amerikanske vejleder i samarbejde […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende til projekt ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Forskningsprojektet har til formål at karakterisere plexus choroideus epitelcellelinjer med særligt fokus på NCBE-cotransporteren. 20-50% af patienter med subaraknoidalblødning udvikler efterfølgende hydrocephalus, en tilstand som ubehandlet kan medføre døden. Forskere har for nyligt fundet at den inflammatoriske tilstand, som subaraknoidalblødningen forårsager, leder til et øget udtryk af NCBE-cotransporteren, samt en […]

Læs mere

Forskningsår på Translational Neuropsychiatric Unit med mulighed for ophold i USA

Forskningsprojekt der undersøger hvorvidt IL-1 hæmmere har antidepressive effekter Forskningsprojekt vil være at gennemføre prækliniske behandlingsstudier med IL-1-hæmmere på forskellige rottemodeller for depression. Du vil under tæt vejledning stå for planlægningen og gennemførelsen af studiet, at analysere og tolke dine fund samt at skrive resultaterne sammen til en eller flere […]

Læs mere

Medicinstuderende til forskningsår ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet

Forskning i livsstil under graviditeten og risiko for misdannelser Vil du lave et spændende forskningsår, og har du lyst til at være del af et aktivt forskningsmiljø og gennemføre et forskningsår af høj videnskabelig kvalitet? Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt rygning i graviditeten påvirker misdannelser i drenges kønsorganer, […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende til Medicinsk Forskningslaboratorium, Diabetes og Hormon Sygdomme, AUH

Development of an immunoassay for determination of NGAL-dimer levels in patients with cardiovascular diseases The aim of this study is to develop a FRET-based immunoassay to measure the protein homodimer of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) concentrations in human blood samples and tissue homogenates. NGAL is a small soluble glycoprotein and […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende til Neurokirurgisk Afdeling, AUH

Forskning i rygmarvsstimulation for kronisk neurogene smerter Rygmarvsstimulation (Spinal Cord Stimulation, SCS) er en kirurgisk behandling for svære, oftest helt invaliderende, kroniske, neurogene smerter. Behandlingen består i indoperation af en elektrode i patientens epiduralrum i ryggen og efterfølgende stimulation med svag elektrisk strøm fra en ligeledes indopereret impulsgenerator (IPG). Behandlingen […]

Læs mere

Forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret stud.med. til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Forskning inden for klinisk epidemiologi og kardiologi Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, søger forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret medicinstuderende med interesse inden for klinisk epidemiologi og kardiologi. Vi ønsker at udvide vores forskningsgruppe med minimum én forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret, og vores ambition er, at du starter hurtigst muligt. Du kan forvente at få […]

Læs mere