Close

24. januar 2024

Forskningsårsstuderende søges til projekt om elimination af hepatitis C hos socialt udsatte i Region Midtjylland

Vil du hjælpe med til at udrydde en sygdom – og samtidig få værdifuld forskning på CV’et – så se her!

Sammen med civilsamfundsorganisationen Brugernes Akademi (BA), har Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, netop startet et nyt, opsøgende hepatitis C ”test-and-treat” projekt, hvortil vi søger en forskningsårsstuderende.

Hepatitis C (HCV – smitsom leverbetændelse) er en leverinfektion, som ubehandlet kan føre til skrumpelever, leverkræft og for tidlig død. I den vestlige verden, herunder i Danmark, smittes de fleste HCV-patienter igennem deling af udstyr til indtagelse af stoffer, og mange smittede findes derfor i socialt udsatte grupper, hvor en stor andel har et nuværende eller tidligere stofbrug.

De seneste år er der kommet en banebrydende, effektiv og helbredende HCV-behandling på markedet, og WHO har derfor sat som mål at udrydde HCV som en trussel mod folkesundheden senest i 2030.

Indfrielse af WHO’s mål er dog udfordrende af to grunde: 1) Mange HCV-smittede bærer rundt på infektionen i mange år, før de får symptomer, hvorfor tidlig diagnose, og dermed behandling, beror på opsøgende screening i miljøer, hvor en stor andel af personerne har et aktuelt eller tidligere stofbrug 2) mange HCV-smittede har svært ved at indgå i traditionelle hospitalsbaserede udrednings- og behandlingsforløb, hvorfor de ofte ikke får adgang til ovenstående behandling.

I Region Midtjylland (RM) understøttes HCV-eliminationsindsatsen bl.a. igennem en række HCV-screenings- og behandlingsprojekter på regionens rusmiddelcentre og psykiatriske afdelinger.

Da alle i risikogruppen ikke (aktuelt) er i forløb på disse enheder, er der dog imidlertid også behov for et opsøgende tilbud om HCV-test, og let adgang til behandling, for nuværende/tidligere stofbrugere i mere lokale miljøer, hvor mange i risiko for HCV-smitte kommer.

Vi søger derfor en medicinstuderende til, sammen med projektgruppens øvrige faste personale, at gennemføre nedenstående projekt.

Opgaverne i projektet vil primært bestå af:

  • Udarbejdelse af ansøgning om forskningsår til Aarhus Universitet (AU) med deadline 17.04.24. Projektet er finansieret og tidl. godkendt ved AU, men den forskningsårsstuderende skal også formelt godkendes af universitetet. Der foreligger klargjort projektbeskrivelse.
  • Deltage i HCV-testarrangementer i samarbejde med en projektmedarbejder fra BA. HCV-testarrangementer afholdes på forsorgshjem, stofindtagelsesrum, varmestuer og lignende i hele RM. Her testes alle for HCV samt udfylder spørgeskema om risikofaktorer for smitte.
  • Sikre digital dokumentation af testresultater og spørgeskemadata.
  • Analysere og publicere resultaterne omkring forekomst af HCV-smitte, risikofaktorer samt behandling, i lægevidenskabeligt tidsskrift.

Hvem søger vi?

Vores kommende forskningsårsstuderende er gerne på kandidatuddannelsen af medicinstudiet. Du er ansvarsfuld, kan arbejde selvstændigt, men sætter samtidig også pris på at arbejde som en del af et team. Arbejdet finder i høj grad sted i udsatte miljøer og vil kræve en stor grad af samarbejde på tværs af faggrupper. Da en stor del af arbejdet foregår med socialt udsatte, er erfaring fra tidl. arbejde med disse grupper en fordel.

Start på forskningsår er d. 01.09.24 og et år frem. Skolarstipendium DKK 10.000/mdr.

Send motiveret ansøgning samt CV til alexlaur@rm.dk (Cc til martjese@rm.dk). Ansøgningsfrist fredag d. 16. februar og samtaler med egnede kandidater umiddelbart herefter.

Skulle du have spørgsmål, eller lyst til at høre nærmere om projektet, før du evt. ansøger, så er du velkommen til at kontakte Alex Lund Laursen (overlæge i infektionsmedicin, hovedvejleder på projektet) på tlf. 40459690, e-mail alexlaur@rm.dk eller Martin Petri Bækby (ph.d.-studerende, medvejleder på projektet) på tlf. 30423610, e-mail martjese@rm.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

På vegne af HCV-projektgruppen

Martin Petri Bækby

Læge, ph.d.-studerende

Infektionssygdomme, AUH