Close

Kongres for Medicinsk Studenterforskning

Danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterkongres

Kongres for Medicinsk Studenterforskning afholdes hvert år i marts og henvender sig til alle studerende, der laver sundhedsvidenskabelig forskning ved et dansk universitet. Alle prægraduate sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter kan præsenteres ved Kongres for Medicinsk Studenterforskning – herunder forskningsår, fritidsforskning, eksperimentelle bachelor- eller specialeopgaver og del A af kandidat-PhD-projekter.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning

Nyheder om kongressen

Danmarks eneste kongres for medicinsk studenterforskning

Kongres for Medicinsk Studenterforskning (KMS) er Danmarks største og eneste videnskabelige konference for sundhedsvidenskabelige studenterforskere. Hvert år deltager ca. 100 studerende fra Aarhus, København, Odense og Aalborg. Kongressen har siden 2008 været en årlig tilbagevendende begivenhed, der år efter år er i høj kurs blandt de prægraduate forskere.

På KMS får du en unik mulighed for at præsentere din forskning i et afslappet, men professionelt forum for andre forskere på samme niveau som dig.

Indblik i sundhedsvidenskabelig forskning

Kongressen byder på mange spændende, faglige elementer. Først og fremmest får alle deltagere mulighed for at præsentere deres forskning, enten i form af en oral præsentation på seks minutter eller i form af en posterpræsentation på tre minutter. 

Som deltager på KMS er man aktivt deltagende ved de andre studenterforskeres oplæg og stiller opklarende, inspirerende og udforskende spørgsmål til den præsenterende efter hvert oplæg. Dette giver anledning til at øve og udvikle egen kritisk tænkning i forhold til forskning inden for eget og andre felter.

Uvurderlig konstruktiv feedback fra erfarne forskere inden for dit felt

Alle præsentationer vurderes af to chairmen, der er erfarne forskere inden for feltet. Præsentationer vil blive evalueret i form af skriftlig feedback fra de to chairmen, som udleveres efter kongressen. Du vil desuden kunne vælge at få din præsentation videooptaget, så du efter kongressen kan gå hjem og se din egen præsentation.

Dette fokus på læring er et centralt tema gennem hele kongressen, og målet er at forberede deltagerne på fremtidige præsentationer på internationale kongresser. For yderligere at motivere deltagerne til at præstere deres ypperste, uddeler vi priser til den bedste præsentation i hver session.

Forberedelse på forskningsproblematikker – foredrag og paneldebat

På de forskellige dage er der, foruden forskningspræsentationerne, arrangeret oplæg fra forskellige talere af interesse for en spirende forsker. Foredrag og oplæg fra eksterne foredragsholdere på højeste professionelle niveau vil give anledning til inspiration, diskussion og refleksion over interessante, ofte samfundsrelevante emner.

Vi afholder hvert år en paneldebat med prominente gæster, der har sit at sige om kongressens tema. Tidligere temaer har bl.a. været “Er den frie forskning fri?”, “Forskning; med eller uden industri” og “Lægelig dannelse”.

Forberedelse på fremtidig ageren i forskningsverdenen

KMS samler studenterforskere fra alle landets universiteter til en kongres med stort fokus på det faglige såvel som på det sociale. Hver morgen er der løb og yoga, og om aftenerne er der sociale arrangementer som pubquiz, teambuilding og andre sjove aktiviteter.

Kongressens sociale elementer er med til at skabe et særligt trygt og fortroligt miljø, hvor unge studenterforskere kan prøve kræfter med at præsentere deres forskning – måske for første gang. Kongressen er derfor en enestående mulighed for networking såvel som for socialt sammenhold i hyggelige omgivelser.

Gallamiddag

Kongressens topper lørdag aften med en storslået gallamiddag bestående af en 3-retters menu med vin efterfulgt af fest med live-orkester og dansegulv. Under middagen vil en særligtinviteret dansk forsker holde festtale og udkåre de vindende præsentationer.

Kongressen får altid positive tilbagemeldinger, både fra deltagere og chairmen, og vi forsøger hvert år at forbedre rammerne.

KMS 2018

Tidligere kongresser

Herunder kan du downloade abstractbøger for tidligere kongresser