Close

Forskningsprojektbank

På denne side kan du finde en liste over afdelinger og vejledere der søger prægraduate forskere til projekter. Desuden har vi lavet en liste over databaser med stillingsopslag og ledige forskningsprojekter.

Forskningsopslag

Nedenstående projekter kan søges af studerende, der ønsker at starte med forskning.


Medicinstuderende til forskningsår ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet 2. november 2018

Forskning i livsstil under graviditeten og risiko for misdannelser

Vil du lave et spændende forskningsår, og har du lyst til at være del af et aktivt forskningsmiljø og gennemføre et forskningsår af høj videnskabelig kvalitet?

Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt rygning i graviditeten påvirker misdannelser i drenges kønsorganer, kryptorkisme og hypospadi. Du vil blive involveret i hele forskningsprocessen fra protokolskrivning, udarbejdelse af protokol til ansøgninger til fondsmidler, samt dataanalyse, fortolkning og sammenskrivning af resultaterne.

Projektet vil resultere i en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift med dig som 1. forfatter. Endvidere har man som forskningsårsstuderende mulighed for at deltage i en række relevante Ph.D.-kurser udbudt af Aarhus Universitet.

Vi søger en medicinstuderende med interesse for projektet, der vil starte på forskningsåret efteråret 2019. Har dette vakt din interesse? Kontakt os snarest muligt.

Kontakt læge, Ph.D., Linn Håkonsen Arendt på lha@ph.au.dk eller professor, ph.d., Cecilia Høst Ramlau-Hansen på chrh@ph.au.dk.

Kandidat-Ph.D. ved Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 2. november 2018

Registerbaseret forskning i traumatisk hjerneskade og risiko for epilepsi

The PhD candidate will join a multidisciplinary team funded by a Clinician Scientist Fellowship (The Novo Nordisk Foundation), awarded to Associate Prof. Jakob Christensen. Separate funding has to be obtained for this PhD position for which the candidate must prepare a protocol.

The candidate will work in collaboration with researchers from the National Centre for Register-based Research, Department of Economics and Business Economics, Aarhus BSS, Aarhus University.

The successful candidate should have a strong academic background. We are looking for a candidate who has a strong interest in epidemiology and in the application of novel statistical methods in large-scale datasets. Furthermore, the right candidate has an inquisitive mind-set and the ability to plan, organize and execute work independently.

Læs mere om opslaget på siden for Institut for Klinisk Medicin.

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 15.11.2018.

Kontakt overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr. med. Jakob Christensenjakob@farm.au.dk.

Forskningsårsstuderende til akutmedicinsk forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Harvard Medical School, Boston 18. september 2018

International forskning i akutmedicin

Motiveret, akutmedicinsk-interesseret medicinstuderende søges til forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) med start i februar 2019.

Forskningsåret foregår i akutafdelingen på BIDMC, hvor du vil blive tilknyttet en veletableret forskningsgruppe under ledelse af professor, Nathan Shapiro, som vil være din amerikanske vejleder i samarbejde med medvejleder, ph.d.-studerende, Mathias J. Holmberg.

Ansættelsen er fra d. 1/2 2019, og fondsmidler til løn og annuum er bevilliget fra TrygFonden. Yderligere finansiering skal du som studerende selv søge hjem.

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til emresearch.auh.harvard@gmail.com. Husk at notere i ansøgning og mail, hvilket universitet du er studerende ved. Ansøgningsfristen er d. 5. oktober 2018. De bedste kandidater inviteres desuden til en endelig samtale med deltagelse fra Boston, som udvælger den endelige forskningsårsstuderende. Du kan se hele opslaget her.

Forskningsårsstuderende til Medicinsk Forskningslaboratorium, Diabetes og Hormon Sygdomme, AUH 7. september 2018

Development of an immunoassay for determination of NGAL-dimer levels in patients with cardiovascular diseases

The aim of this study is to develop a FRET-based immunoassay to measure the protein homodimer of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) concentrations in human blood samples and tissue homogenates.

NGAL is a small soluble glycoprotein and is present in blood as a monomer, homo- and heterodimer. NGAL is recognized as a marker of acute kidney injury. NGAL-dimer is stored and secreted by human neutrophils and comprise > 50% of NGAL in human carotid artery plaque. Recent data have established a strong link between NGAL and outcome of cardiovascular diseases. High plasma NGAL predicts all-cause mortality and major adverse cardiovascular events in ST-segment elevation myocardial infarction, as well as in the general population. In patients with coronary artery disease, levels of circulating NGAL reflect the degree of inflammatory process.

Existing data is mainly based on total-NGAL levels and does not differentiate between the different molecular forms. Assays directed towards the NGAL-dimer may provide more accurate estimates of biomarker characteristics and function of NGAL in cardiovascular diseases.

For flere oplysninger eller ansøgning kontakt da lektor Nils E. Magnusson, Ph.d. på telefon 26 80 30 22 eller e-mail: nm@clin.au.dk.

Forskningsårsstuderende til Neurokirurgisk Afdeling, AUH 7. september 2018

Forskning i rygmarvsstimulation for kronisk neurogene smerter

Rygmarvsstimulation (Spinal Cord Stimulation, SCS) er en kirurgisk behandling for svære, oftest helt invaliderende, kroniske, neurogene smerter. Behandlingen består i indoperation af en elektrode i patientens epiduralrum i ryggen og efterfølgende stimulation med svag elektrisk strøm fra en ligeledes indopereret impulsgenerator (IPG).

Behandlingen er effektiv hos en stor del af disse hårdt ramte patienter, men ikke hos alle. Da selve implantatet er ekstremt dyrt, er der dels stigende fokus på metoder til at undersøge effekten af behandlingen, dels på metoder til at forudsige, hvilke patienter der vil have glæde af den.

Projektet er baseret på analyse af data fra neuromodulationsdatabasen, der er en database over alle SCS-patienter med data fra både AUH, AAUH og OUH, og består af tre delprojekter.

Der vil blive indgivet ansøgning til Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendie ved Dansk Neurokirurgisk Selskab (obs. ansøgningsfrist 21. sept. 2018).

Du kan læse det fulde projektopslag her eller kontakte professor og overlæge Jens Chr. Hedemann Sørensen, dr.med. på jenssore@rm.dk eller læge Kaare Meier, ph.d. på e-mail neuro@kaare.org.

MD-Ph.D.-studerende til Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens 1. maj 2018

Forskning i thyroidea og fertilitet

Vi søger en studerende som kunne ønske sig en MD-PhD til gennemførelse af et klinisk studie om thyroidea og fertilitet.

Du er selv med til at planlægge studiet og dets gennemførelse. Opgaverne indebærer bl.a. protokolskrivning, ansøgning til relevante myndigheder, dataindsamling, dataanalyse og artikelskrivning.

Der er lønmidler til projektet, og det vil være fint, hvis start kunne være september 2018.

Din hovedvejleder for projektet er Professor Ulla B. Knudsen. Du vil herudover blive tildelt en seniorforsker og en Ph.D.-studerende som medvejledere.

Du bliver en del af et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende afholdes strategi-møder, journal clubs, og hvor deltagelse i internationale konferencer vægtes højt.

Hvis du er interesseret i projektet, så send en kort motivation samt dit CV til ubk@clin.au.dk.

Forskningsårsstuderende eller MD-Ph.D.-studerende til Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens 1. maj 2018

Forskning i sæddonere og cancerbehandling eller behandling med gonadotoxisk medicin

Vi søger en forskningsårsstuderende (evt. MD-PhD) til gennemførelse af et klinisk studie, hvor vi vil undersøge hvorledes mænd, som tilbydes at donere sæd forud for enten cancerbehandling eller behandling med gonadotoxisk medicin, har det i relation til forløbet.

Studiet vil omfatte spørgeskemaundersøgelse med 3 udsendelser i de efterfølgende måneder. Den studerendes opgaver vil indebærer bl.a. protokolskrivning på baggrund af et oplæg, ansøgning til relevante myndigheder, dataindsamling, dataanalyse og artikelskrivning. Spørgeskemaerne er internationalt anerkendte og foreligger.

Der er lønmidler til projektet, og det vil være fint, hvis start kunne være august 2018.

Din hovedvejleder for projektet er Professor Ulla B. Knudsen. Du vil herudover blive tildelt en seniorforsker som medvejleder.

Du bliver en del af et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende afholdes strategi-møder, journal clubs, og hvor deltagelse i internationale konferencer vægtes højt.

Hvis du er interesseret i projektet, så send en kort motivation samt dit CV til ubk@clin.au.dk.

Forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret stud.med. til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 1. maj 2018

Forskning inden for klinisk epidemiologi og kardiologi

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, søger forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret medicinstuderende med interesse inden for klinisk epidemiologi og kardiologi.

Vi ønsker at udvide vores forskningsgruppe med minimum én forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret, og vores ambition er, at du starter hurtigst muligt.

Du kan forvente at få erfaring og indsigt i epidemiologisk forskningsmetodologi og mindst én videnskabelig publikation.

Der vil også være mulighed for at skrive bachelor- eller specialeopgave.

Hvis du er interesseret, bedes du sende en motiveret ansøgning (maks. ½ side) og CV til Nicklas Vinter eller Lars Frost. For yderligere information læs venligst opslaget.

Information

Vi opdaterer løbende listen over aktuelle forskningsprojekter.

Hvis der ikke findes et projekt i projektbanken, som kunne være interessant for den studerende, har vi lavet en liste over eksisterende databaser med forskningsprojekter. Tag et kig herunder.


Til vejledere/supervisorer og afdelinger

Har du et forskningsprojekt, som vi skal vise på siden kan du skrive til pr@studenterforskning.dk.

Send gerne en kort beskrivelse af projektet, kontaktoplysninger og eventuelt svarfrist ved ansøgning.


Databaser med forskningsprojekter

Projektbank, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Institut for Biomedicin, AU, har oprettet en projektbank over projekter til bachelor, speciale og ph.d.-studerende samt på forskningsår og andre forskningsprojekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Idé-bank, Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital har oprettet en idé-bank over både større og mindre forskningsprojekter af interesse for forskningsinteressede studerende. Der er både idéer og vejledere til en bachelor- eller specialeopgave, prægraduate forskningsprojekter og til Ph.D.-projekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Psykiatrisk Forskerakademi

Er du interesseret i psykiatri? Vil du prøve kræfter med forskning? Så er Psykiatrisk Forskerakademi måske noget for dig. Læs mere om Psykiatrisk Forskerakademi og deres projekter på deres hjemmeside.


Forskningsprogrammer

DARE Fellowship program

BLACREST Boot Camp

Research Honours Programme