Close

Forskningsprojektbank

På denne side kan du finde en liste over afdelinger og vejledere der søger prægraduate forskere til projekter. Desuden har vi lavet en liste over databaser med stillingsopslag og ledige forskningsprojekter.

Forskningsopslag

Nedenstående projekter kan søges af studerende, der ønsker at starte med forskning.


Medicinstuderende til hjælp med opstart af database 31. marts 2019

Artikelsøgning om repurposed drugs i cancerbehandling

Den medicinstuderende skal skimme artiklerne for, hvilke sygdomme, pathways og mutationer, de vedrører og sætte dette ind i vor database. De behøver ikke nødvendigvis i første omgang at forstå sammenhænge og virkningsmekanismer, men blot katalogisere, hvad hver enkelt artikel omhandler.

Der tilbydes sparring og hjælp til artikelsøgning, mest oplagt mhp. at skrive artikler om epidemiologiske studier af sammenhænge mellem indtag af eksisterende ikke-cancer lægemidler og cancerforekomst. Vi har, med et stort overblik inden for hhv. brystkræft og lungekræft, fokus på synergi-effekter mellem forskellige stoffer. En Ph.D. tæt på gruppen har god kontakt til Klinisk Epidemiologisk Afdeling i Aalborg, hvor der er ideelle muligheder for registerforskning på højt niveau.

Vi arbejder mest hjemme og det er mest praktisk, hvis interesserede studerende bor i nærheden af Aarhus eller Viborg. For mere info kontakt overlæge Pavia Lumholt, Plastikkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital på pavialu@me.com.

Ph.D.-studerende til Psykiatrisk Center Ballerup 31. marts 2019

Forskning i spiseforstyrrelser

Den ph.d.-studerende vil indgå i et forskningsmiljø dels med andre ph.d.-studerende i PROLED studiet og dels i Biomarker and Clinical Research in Eating Disorder group (BCRED), Spiseforstyrrelsesområdet, Psykiatrisk Center Ballerup.

Forskningsenhedens overordnede videnskabelige fokus er at finde bedre behandlinger for spiseforstyrrelser, der en bedre forståelse af psykopatologien og patofysiologien er en vigtig grund. Den ph.d.-studerende vil også indgå i den kliniske hverdag på Spiseforstyrrelsesområdet og bliver PROLED-tovholder i et afsnit og indhenter dermed selv sine data til projektet i samarbejde med studentermedarbejderne.

Som ansøger til ph.d.-stipendiatet skal du være færdiguddannet læge. Det er en fordel at have klinisk erfaring indenfor psykiatrien og/eller erfaring med klinisk eller register-baseret forskning. Start hurtigst muligt, gerne 1. maj 2019. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Kontakt forskningslektor, ledende overlæge, dr.med. Jan Magnus Sjøgren, tlf. 38645157 eller klinikchef Louise Behrend Rasmussen, Psykiatrisk Center Ballerup, tlf. 38645171. Læs hele opslaget her.

Forskningsårsstuderende til Institut for Biomedicin ved Health, Aarhus Universitet 7. marts 2019

Dyreeksperimentel forskning i karskade og nyrepåvirkning

Vi søger en forskningsårsstuderende der vil arbejde med eksperimentelle musemodeller for hypertension eller diabetes. Projektet skal primært afklare betydningen af enzymet transglutaminase 2 for udvikling af karskade og nyrepåvirkning. Der er gode muligheder for senere at udvikle projektet med kliniske undersøgelser.

Du tilknyttes en forskningsgruppe med andre yngre forskere og bioanalytikere med stor erfaring i håndtering af dyremodeller og du vil blive oplært i de relevante metoder inkl. deltagelse i dyreforsøgskursus.

Vi søger en stud.med. der kan starte omkring 1. september 2019 og derfor skal søge om optagelse på forskeråret i foråret 2019. Er du interesseret i flere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte overlæge, lektor Niels Henrik Buus (nhb@biomed.au.dk) eller læge, professor Ulf Simonsen (us@biomed.au.dk).

Forskningsmedhjælp til projekt ved Intensiv afdeling, Forskningsafsnittet, Aarhus Universitetshospital 26. februar 2019

Dyreeksperimentelt forskningsprojekt om hjertestop

Vi skal bruge engagerede medhjælpere til gennemførelsen af forsøg til et Ph.D.-projekt. Vi skal udvikle en klinisk relevant model for hjertestop på grise og udføre et randomiseret kontrolforsøg med denne model.

Medhjælpere vil blive oplært i den kirurgiske præparation før hjertestoppet, og derudover består opgaverne i overvågning af grisene efter hjertestop, og styring af den intensive behandling, bl.a. respiratorkontrol, terapeutisk hypotermi og kardiovaskulær support med vasopressor, væske og inotropika.

Da der skal bruges hjælpere over alle tre år af Ph.D.-projektet, og vi gerne ser, at hjælperholdet forbliver det samme, vil det være optimalt, at du er omkring slut-bachelor eller start kandidat på dit studie. Som hjælper på projektet får du dækket udgifter til dyreeksperimentelt kursus, medforfatterskab på artikler udgivet i internationale tidsskrifter samt erfaring med relevante praktiske kliniske færdigheder.

Lyder ovenstående som noget for dig, og ønsker du at høre mere så tag kontakt og skriv lidt om dig selv, og hvilket semester du er på. Kontakt Ph.D.-studerende Lauge Vammen på laugevammen@clin.au.dk. Læs hele opslaget her.

Forskningsårsstuderende til akutmedicinsk forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Harvard Medical School, Boston 24. januar 2019

International forskning i akutmedicin

Motiveret, akutmedicinsk-interesseret medicinstuderende søges til forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) med start i september 2019.

Forskningsåret foregår i akutafdelingen på BIDMC, hvor du vil blive tilknyttet en veletableret forskningsgruppe under ledelse af lektor, Michael Donnino, som vil være din amerikanske vejleder i samarbejde med medvejleder, ph.d.-studerende, Mathias J. Holmberg.

Ansættelsen er fra d. 1. september 2019, og fondsmidler til løn og annuum er bevilliget fra TrygFonden. Yderligere finansiering skal du som studerende selv søge hjem.

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til emresearch.auh.harvard@gmail.com. Husk at notere i ansøgning og mail, hvilket universitet du er studerende ved. Ansøgningsfristen er d. 22. februar 2019. De bedste kandidater inviteres desuden til en endelig samtale med deltagelse fra Boston, som udvælger den endelige forskningsårsstuderende. Du kan se hele opslaget her.
Forskningsårsstuderende til projekt ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet 14. januar 2019

Forskningsprojektet har til formål at karakterisere plexus choroideus epitelcellelinjer med særligt fokus på NCBE-cotransporteren. 20-50% af patienter med subaraknoidalblødning udvikler efterfølgende hydrocephalus, en tilstand som ubehandlet kan medføre døden. Forskere har for nyligt fundet at den inflammatoriske tilstand, som subaraknoidalblødningen forårsager, leder til et øget udtryk af NCBE-cotransporteren, samt en øget produktion af cerebrospinalvæske.

Som forskningsårsstuderende vil du under tæt vejledning gennemføre en karakterisering af en in vitro model af blod-cerebrospinalvæskebarrieren (BCSFB). Derudover vil du forsøge at blokere NCBE-cotransporteren og dermed hæmme produktionen af cerebrospinalvæske.

Studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, med dig som førsteforfatter. Kontor- og arbejdsplads stilles til rådighed og er placeret i et dynamisk arbejdsmiljø, tæt på andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Vi søger en medicinstuderende som kan starte i efteråret 2019. Fondsmidler til løn er bevilliget fra Novo Nordisk Fonden.

Skriftlig motiveret ansøgning samt CV skal være os i hænde senest d. 15. februar. Ansøgning og CV fremsendes til lektor, Helle Damkier på hd@biomed.au.dk eller ph.d.-studerende Laura Øllegaard Johnsen på johnsen@biomed.au.dk.

Forskningsår på Translational Neuropsychiatric Unit med mulighed for ophold i USA 19. december 2018

Forskningsprojekt der undersøger hvorvidt IL-1 hæmmere har antidepressive effekter

Forskningsprojekt vil være at gennemføre prækliniske behandlingsstudier med IL-1-hæmmere på forskellige rottemodeller for depression. Du vil under tæt vejledning stå for planlægningen og gennemførelsen af studiet, at analysere og tolke dine fund samt at skrive resultaterne sammen til en eller flere videnskabelige artikler.

Det primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Du vil få kontor- og arbejdsplads i det aktive og stimulerende miljø på Translational Neuropsychiatric Unit (TNU) under professor Gregers Wegener. Her udføres en meget bred vifte af neuropsykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.D.-studerende.

Derudover har vi et samarbejde med professor Charles Dinarello i Colorado, USA. Professor Dinarello opdagede IL-1 og afhængig af dine ønsker kan vi diskutere muligheden for et ophold i USA.

Vi søger en stud.med. der kan starte til efterår 2019. På grund af deadlines ved AU og fonde ønskes ansøgning med CV inden 1. februar 2019.

Ansøgning sendes til læge, ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsbergkarkoe@rm.dk, eller lektor, Heidi Müller, ph.d.heidi.muller@clin.au.dk. Kontakt os gerne ved spørgsmål.

Medicinstuderende til forskningsår ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet 2. november 2018

Forskning i livsstil under graviditeten og risiko for misdannelser

Vil du lave et spændende forskningsår, og har du lyst til at være del af et aktivt forskningsmiljø og gennemføre et forskningsår af høj videnskabelig kvalitet?

Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt rygning i graviditeten påvirker misdannelser i drenges kønsorganer, kryptorkisme og hypospadi. Du vil blive involveret i hele forskningsprocessen fra protokolskrivning, udarbejdelse af protokol til ansøgninger til fondsmidler, samt dataanalyse, fortolkning og sammenskrivning af resultaterne.

Projektet vil resultere i en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift med dig som 1. forfatter. Endvidere har man som forskningsårsstuderende mulighed for at deltage i en række relevante Ph.D.-kurser udbudt af Aarhus Universitet.

Vi søger en medicinstuderende med interesse for projektet, der vil starte på forskningsåret efteråret 2019. Har dette vakt din interesse? Kontakt os snarest muligt.

Kontakt læge, Ph.D., Linn Håkonsen Arendt på lha@ph.au.dk eller professor, ph.d., Cecilia Høst Ramlau-Hansen på chrh@ph.au.dk.

Kandidat-Ph.D. ved Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 2. november 2018

Registerbaseret forskning i traumatisk hjerneskade og risiko for epilepsi

The PhD candidate will join a multidisciplinary team funded by a Clinician Scientist Fellowship (The Novo Nordisk Foundation), awarded to Associate Prof. Jakob Christensen. Separate funding has to be obtained for this PhD position for which the candidate must prepare a protocol.

The candidate will work in collaboration with researchers from the National Centre for Register-based Research, Department of Economics and Business Economics, Aarhus BSS, Aarhus University.

The successful candidate should have a strong academic background. We are looking for a candidate who has a strong interest in epidemiology and in the application of novel statistical methods in large-scale datasets. Furthermore, the right candidate has an inquisitive mind-set and the ability to plan, organize and execute work independently.

Læs mere om opslaget på siden for Institut for Klinisk Medicin.

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 15.11.2018.

Kontakt overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr. med. Jakob Christensenjakob@farm.au.dk.

Forskningsårsstuderende til Medicinsk Forskningslaboratorium, Diabetes og Hormon Sygdomme, AUH 7. september 2018

Development of an immunoassay for determination of NGAL-dimer levels in patients with cardiovascular diseases

The aim of this study is to develop a FRET-based immunoassay to measure the protein homodimer of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) concentrations in human blood samples and tissue homogenates.

NGAL is a small soluble glycoprotein and is present in blood as a monomer, homo- and heterodimer. NGAL is recognized as a marker of acute kidney injury. NGAL-dimer is stored and secreted by human neutrophils and comprise > 50% of NGAL in human carotid artery plaque. Recent data have established a strong link between NGAL and outcome of cardiovascular diseases. High plasma NGAL predicts all-cause mortality and major adverse cardiovascular events in ST-segment elevation myocardial infarction, as well as in the general population. In patients with coronary artery disease, levels of circulating NGAL reflect the degree of inflammatory process.

Existing data is mainly based on total-NGAL levels and does not differentiate between the different molecular forms. Assays directed towards the NGAL-dimer may provide more accurate estimates of biomarker characteristics and function of NGAL in cardiovascular diseases.

For flere oplysninger eller ansøgning kontakt da lektor Nils E. Magnusson, Ph.d. på telefon 26 80 30 22 eller e-mail: nm@clin.au.dk.

Information

Vi opdaterer løbende listen over aktuelle forskningsprojekter.

Hvis der ikke findes et projekt i projektbanken, som kunne være interessant for den studerende, har vi lavet en liste over eksisterende databaser med forskningsprojekter. Tag et kig herunder.


Til vejledere/supervisorer og afdelinger

Har du et forskningsprojekt, som vi skal vise på siden kan du skrive til pr@studenterforskning.dk.

Send gerne en kort beskrivelse af projektet, kontaktoplysninger og eventuelt svarfrist ved ansøgning.


Databaser med forskningsprojekter

Projektbank, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Institut for Biomedicin, AU, har oprettet en projektbank over projekter til bachelor, speciale og ph.d.-studerende samt på forskningsår og andre forskningsprojekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Projektbank, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Institut for Klinisk Medicin, AU, har oprettet en projektbank over projekter til bachelor, speciale og ph.d.-studerende samt på forskningsår og andre forskningsprojekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Idé-bank, Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital har oprettet en idé-bank over både større og mindre forskningsprojekter af interesse for forskningsinteressede studerende. Der er både idéer og vejledere til en bachelor- eller specialeopgave, prægraduate forskningsprojekter og til Ph.D.-projekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Psykiatrisk Forskerakademi

Er du interesseret i psykiatri? Vil du prøve kræfter med forskning? Så er Psykiatrisk Forskerakademi måske noget for dig. Læs mere om Psykiatrisk Forskerakademi og deres projekter på deres hjemmeside.


Forskningsprogrammer

DARE Fellowship program

BLACREST Boot Camp

Research Honours Programme