Close

Forskningsprojektbank

På denne side kan du finde en liste over afdelinger og vejledere der søger prægraduate forskere til projekter. Desuden har vi lavet en liste over databaser med stillingsopslag og ledige forskningsprojekter.

Vi opdaterer løbende listen over aktuelle forskningsprojekter.

Databaser med forskningsprojekter

Projektbank, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Institut for Biomedicin, AU, har oprettet en projektbank over projekter til bachelor, speciale og ph.d.-studerende samt på forskningsår og andre forskningsprojekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Idé-bank, Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital har oprettet en idé-bank over både større og mindre forskningsprojekter af interesse for forskningsinteressede studerende. Der er både idéer og vejledere til en bachelor- eller specialeopgave, prægraduate forskningsprojekter og til Ph.D.-projekter. Læs mere på deres hjemmeside.

Psykiatrisk Forskerakademi

Er du interesseret i psykiatri? Vil du prøve kræfter med forskning? Så er Psykiatrisk Forskerakademi måske noget for dig. Læs mere om Psykiatrisk Forskerakademi og deres projekter på deres hjemmeside.

Til vejledere/supervisorer og afdelinger

Har du et forskningsprojekt, som vi skal vise på siden kan du skrive til mail@studenterforskning.dk.

Send gerne en kort beskrivelse af projektet, kontaktoplysninger og eventuelt svarfrist ved ansøgning.

Forskningsopslag

Nedenstående projekter kan søges af studerende, der ønsker at starte med forskning.

MD-Ph.D.-studerende til Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens

Forskning i thyroidea og fertilitet

Vi søger en studerende som kunne ønske sig en MD-PhD til gennemførelse af et klinisk studie om thyroidea og fertilitet.

Du er selv med til at planlægge studiet og dets gennemførelse. Opgaverne indebærer bl.a. protokolskrivning, ansøgning til relevante myndigheder, dataindsamling, dataanalyse og artikelskrivning.

Der er lønmidler til projektet, og det vil være fint, hvis start kunne være september 2018.

Din hovedvejleder for projektet er Professor Ulla B. Knudsen. Du vil herudover blive tildelt en seniorforsker og en Ph.D.-studerende som medvejledere.

Du bliver en del af et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende afholdes strategi-møder, journal clubs, og hvor deltagelse i internationale konferencer vægtes højt.

Hvis du er interesseret i projektet, så send en kort motivation samt dit CV til ubk@clin.au.dk.

Forskningsårsstuderende eller MD-Ph.D.-studerende til Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens

Forskning i sæddonere og cancerbehandling eller behandling med gonadotoxisk medicin

Vi søger en forskningsårsstuderende (evt. MD-PhD) til gennemførelse af et klinisk studie, hvor vi vil undersøge hvorledes mænd, som tilbydes at donere sæd forud for enten cancerbehandling eller behandling med gonadotoxisk medicin, har det i relation til forløbet.

Studiet vil omfatte spørgeskemaundersøgelse med 3 udsendelser i de efterfølgende måneder. Den studerendes opgaver vil indebærer bl.a. protokolskrivning på baggrund af et oplæg, ansøgning til relevante myndigheder, dataindsamling, dataanalyse og artikelskrivning. Spørgeskemaerne er internationalt anerkendte og foreligger.

Der er lønmidler til projektet, og det vil være fint, hvis start kunne være august 2018.

Din hovedvejleder for projektet er Professor Ulla B. Knudsen. Du vil herudover blive tildelt en seniorforsker som medvejleder.

Du bliver en del af et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende afholdes strategi-møder, journal clubs, og hvor deltagelse i internationale konferencer vægtes højt.

Hvis du er interesseret i projektet, så send en kort motivation samt dit CV til ubk@clin.au.dk.

Forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret stud.med. til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Forskning inden for klinisk epidemiologi og kardiologi

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, søger forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret medicinstuderende med interesse inden for klinisk epidemiologi og kardiologi.

Vi ønsker at udvide vores forskningsgruppe med minimum én forskningsårsstuderende eller forskningsinteresseret, og vores ambition er, at du starter hurtigst muligt.

Du kan forvente at få erfaring og indsigt i epidemiologisk forskningsmetodologi og mindst én videnskabelig publikation.

Der vil også være mulighed for at skrive bachelor- eller specialeopgave.

Hvis du er interesseret, bedes du sende en motiveret ansøgning (maks. ½ side) og CV til Nicklas Vinter eller Lars Frost. For yderligere information læs venligst opslaget.

Forskningsårsstuderende til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Forskning i transanal irrigation og fækal inkontinens

Vi søger en forskningsårsstuderende til gennemførelse af et klinisk studie, hvor vi skal undersøge effekten af transanal irrigation (“højt skyl”) til børn, som lider af fækal inkontinens.

Du er selv med til at planlægge studiet og dets gennemførelse. Opgaverne indebærer bl.a. protokolskrivning, ansøgning til relevante myndigheder, dataindsamling, dataanalyse og artikelskrivning.

Der er lønmidler til projektet, og det vil være fint, hvis start kunne være sommer 2018.

Din hovedvejleder for projektet er Professor Søren Rittig. Du vil herudover blive tildelt en seniorforsker og en Ph.D.-studerende som medvejledere.

Du bliver en del af et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende afholdes strategi-møder, journal clubs, og hvor deltagelse i internationale konferencer vægtes højt.

Hvis du er interesseret i projektet, så send en kort motivation samt dit CV til Ph.D studerende Cecilie Siggaard.