Close

Synapse

Næste Synapse-arrangement afholdes 22. februar 2018. Denne gang handler det om, hvordan man brænder sig fast hos publikum, når man præsenterer sin forskning. Hvis du står i den situation og skal til at forberede en poster eller mundtlig præsentation, så kom til Synapse og lær at præsentere din forskning! Den 22. februar sætter vi fokus på forskningsformidling. Vi overlader scenen til studerende, der afprøver deres præsentationer og får feedback fra vores dygtige panel og fra publikum. Dernæst vil der være en workshop om posterpræsentationer og så kommer underviser ekstraordinaire, Mogens Pfeiffer, og deler ud af sine goldkorn om den gode mundtlige fremlæggelse. Se mere på vores Facebook side. Synapse er et halvårligt arrangement afholdt af Selskabet for Medicinsk Studenterforskning – SMS. Formålet med aftenerne er at give forskningsinteresserede og –aktive medicinstuderende et uformelt forum, hvor de kan mødes, spare, præsentere, få ideer, diskutere og lære nyt om forskning i studenterhøjde. Efterårets arrangement fokuserer på inspiration og idegeneration mens forårets arrangement vil handle om den gode præsentation. Vi glæder os til at se Jer.