Close

Generalforsamling

Selskab for Medicinsk Studenterforskning afholder vores generalforsamling hvert år den første onsdag i april, hvis ikke andet meldes ud. Generalforsamlingen annonceres i god tid her på vores hjemmeside.

Generalforsamling

Selskab for Medicinsk Studenterforskning indkalder hermed til generalforsamling


Kære forskningsinteresserede medicinstuderende.

Den 7. april 2021, kl. 16.30-18.00, afholdes der ordinær generalforsamling i Selskab for Medicinsk Studenterforskning, hvor der skal vælges en ny bestyrelse for foreningsåret 2021/2022.

Generalforsamlingen foregår via Zoom, og mødedeltagelse sker således via aarhusuniversity.zoom.us/68120478106.
Møde-ID: 681 2047 8106

I Selskab for Medicinsk Studenterforskning arbejder vi for at fremme interessen og mulighederne for forskning under studierne. Vi har blandt andet en vigtig stemme når normeringen for forskningsåret skal bestemmes, og vi har et tæt samarbejde med Forskerskolen på Aarhus Universitet.

Hvert år arrangerer vi Kongres for Medicinsk Studenterforskning, der er Danmarks største kongres for studerende, som bedriver sundhedsvidenskabelig forskning. Desuden arrangerer vi hvert år Forskerdating, hvor studerende har mulighed for at komme og møde etablerede forskere, der søger studerende til projekter.

På vores hjemmeside har vi en række vejledninger, som vi jævnligt opdaterer, ligesom vi på dagligt plan yder rådgivning om forskningsemner, heriblandt hvordan man kommer i gang, samt konkrete spørgsmål til igangværende forskning. Vi udbyder desuden hvert år en række kurser, heriblandt Dyreeksperimentelt forskningskursus, hvor man har mulighed for at prøve kræfter med dyreeksperimentel forskning.

Foruden ovennævnte opgaver arrangerer selskabet hvert år en række andre arrangementer af interesse for forskninginteresserede.

Studerende på alle semestertrin er velkomne. Du er også velkommen, selvom du endnu ikke er gået i gang med forskning.

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning om foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling
  • Kasserens beretning og fremlæggelse af foreningens årsregnskab
  • Valg af bestyrelse jf. § 4, stk. 2
  • Eventuelt