Close

Det forskningsrettede talentforløb

Talentforløbet er et forskningsforløb, der forløber sideløbende med det ordinære studie, og som kræver ansøgning til Forskerskolen (Graduate School of Health).

Generel information

Det forskningsrettede talentforløb er for alle kandidatstuderende på fakultetet HEALTH, som har mindst 2 år tilbage af sit studie. Det er en mulighed for at lave dit eget forskningsprojekt i samarbejde med nogle af de bedste vejledere, uden at blive senere færdig med din kandidat.

Talentforløbet består af 30 ECTS point, som skal gennemføres ud over det ordinære studie og er struktureret som:

 • Fritidsforskning
 • Interdisciplinære workshops
 • Sommerskole

Bliver man forsinket på sit ordinære studie, kan man følgelig ikke fortsætte på talentforløbet. Talentforløbet munder ud i et konkret produkt, som kan være et udkast til en artikel, en deltagelse på en kongres mm. Og gennemfører man, får man desuden ”cum laude” på eksamensbeviset, altså ”bestået med udmærkelse”.


Adgangskrav

For at kunne ansøge til det forskningsrettede talentforløb skal du opfylde disse punkter:

 • Du skal have en bachelorgrad eller professionsbachelor
 • Du skal have 2 år tilbage af kandidaten
 • Du skal være særligt motiveret, kompetent og ivrig efter at lære
 • Du skal have særligt gode engelskkundskaber
 • Du skal kunne gennemføre studiet på normeret tid


Fordele/ulemper ved talentforløbet

Fordele:

 • Du kan lave forskning uden at blive forsinket på studiet
 • Du kommer til at arbejde tværfagligt med andre studier på HEALTH
 • Du får en udmærkelse

Ulemper:

 • Du skal deltage i workshops, som kan ligge i weekenderne, samt sommerskole
 • Man har ikke lige så meget tid til sin forskning som på f.eks. forskningsåret

Mere information

Uwe Martin Pommerich

E-mail: 


Information vedrørende ansøgningsprocedure, deadline for ansøgning, vejledninger mv. kan findes via nedenstående links.

Forskerskolens hjemmeside

Studieportalen for talentforløbet

Nyheder om det forskningsrettede talentforløb