Close

Kandidatspeciale

Forskning som en del af kandidatspecialet

Generel information

Kandidatspecialet kan, lige som bachelorprojektet, baseres på forskning, som du selv har lavet. Det er en mulighed for dig, som gerne vil prøve kræfter med forskning, men som måske ikke har haft lysten eller muligheden for et forskningsår i løbet af studiet.

Det normale kandidatspeciale laves på 12. semester, hvor der er afsat 5 uger specifikt til dette. Det er dog svært at få komprimeret et ordentligt forskningsprojekt ned til dette, hvorfor det forskningsbaserede kandidatspeciale typisk vil kræve, at man engagerer sig i et projekt noget tidligere. Derfor kan det minde meget om fritidsforskning, men hvor man så senere får 5 ugers fri til at skrive sin afhandling.


Formalia

Specialet afleveres i artikelformat, og vil man aflevere det tidligere end 12. semester kræver det en forhåndsgodkendelse, som udfærdiges af dig og din vejleder og godkendes af HE Studier. Det skal også bemærkes, at man ikke må aflevere materiale, som tidligere har været bedømt!


Fordele/ulemper ved forskning som en del af kandidatspecialet

Fordele:

  • Du har større indflydelse på dit speciale end ved den ordinære opgave
  • Du kan prøve kræfter med et mindre forskningsprojekt
  • Du har mulighed for at udgive dine resultater

Ulemper:

  • Man kan være nødt til at starte tidligt og arbejde med projektet i sin fritid
Mere information

Du kan læse meget mere om kandidatspecialet på studieportalen, hvor du også finder frister for ansøgninger mv.

Studieportalen for kandidatspecialet

Overvejelser

Hvis man overvejer at lave forskning til sit kandidatspeciale er der flere ting, man bør holde sig for øje.

Find en god vejleder

Det er vigtigt, at vejlederen kan overskue at have dig som studerende, og i arbejder godt sammen, da det gerne skal køre godt med så kort et projekt.

Typer af forskning

Det er måske ikke alle typer forskning, som ville egne sig til et kandidatspeciale, da man gerne skal finde tiden til udførelsen i sin fritid. Du kan læse mere om de forskellige typer forskning, man kan lave på siden: Forskningsområder.

Start i god tid

Afhængigt af projektet art kan der være flere godkendelser, som skal være på plads inden forsøgsstart; Dyreforsøgstilladelse, etisk råd, datatilsynet osv.

Før eller på 12. semester?

Hvis en vejleder har et projekt kørende, som man kan lave en del af, er man nogle gange nødt til at gå i gang inden 12. semester.