Close

9. november 2022

Iskæmisk resistens hos patienter med type 2 diabetes

Omkring 50% af patienter med type 2 diabetes udvikler neuropati i deres levetid. Årsagerne hertil er hidtil ukendte men højest sandsynligt grundet mange faktorer.
I et tidligere studie har vi påvist en ændring i ion-kanalers funktion hos type 2 diabetiske patienter, som har ligheder med resultater på tidligere studier om iskæmisk resistans.

I projektet vil vi undersøge om patienter med type 2 diabetes har større modstandsdygtighed for iskæmi af nerver, sammenlignet med raske kontroller.

Til dette vil vi anvende nerve excitabilitets tests. Denne metode anvender elektrisk stimulation af nerven fra hudoverfladen til at måle funktionen af ion-kanaler i nerven
Testen vil foregå kontinuerligt før og efter påsættelse af en blodtryksmanchet på overarmen som inducerer kortvarig iskæmi. Størrelsen og hastigheden af ændringen i de bestemte excitabilitets- parametre vil sammenlignes mellem diabetiske patienter og raske kontroller.

Ved interesse for et forskningsår med ovenstående kan skrives til:

Alexander Gramm Kristensen
MD, PhD
E-mail: alexgramm@clin.au.dk