Close

Skriftlige vejledninger

Selskab for Medicinsk Studenterforskning tilbyder en række guides i studenterforskningsaktiviteter. Vejledningerne er ment som en trinvis gennemgang af rækkefølgen i hvordan man bør få afklaret diverse spørgsmål.

Vejledningerne er udarbejdet af studerende som selv har været engageret i lignende forløb. Det er tiltænkt at vejledningerne kan downloades og bruges som guide gennem forberedelsen til forløbene.

Hvis du har kommentarer til indholdet og/eller formen må du meget gerne skrive en mail til os om dette. Vi tager forbehold for, at der kan forekomme fejl i vejledninger, som kan skyldes ændringer i studieordningen eller lignende.

For konkrete praktiske informationer om ansøgningstidpunkt, process mv henvises til Forskeruddannelsens hjemmeside talent.au.dk.

Vejledningerne er under opdatering!

Da der er sket væsentlige ændringer på mange områder der berører studenterforskningen, arbejder vi i øjeblikket på at opdatere vejledningerne. Kommentarer er meget velkomne!

Klik på nedenstående billeder for at downloade vejledningen.

MD-Ph.D.

Sidst opdateret 2014

Forskningsåret

Sidst opdateret 2014

Forskningsårs-finansiering

Sidst opdateret 2016

Forskning i udlandet

Sidst opdateret 2011

Forskningsvikariat

Sidst opdateret 2011

Den gode præsentation

Sidst opdateret 2011