Close

Retningslinjer

Nedenfor kan du læse om vores retningslinjer for abstractindsendelse, betaling af deltagergebyr samt orale præsentationer og posterpræsentationer.

Krav til abstracts

Du tilmelder dig Kongres for Medicinsk Studenterforskning ved at indsende dit abstract via tilmeldingssiden:

Vi anbefaler at du har forberedt abstractet i god tid inden tilmeldingen og at du gør dig umage med at skrive det i et klart og tydeligt sprog.

Abstractet skal skrives på engelsk og indeholde:


Title(maks. 200 tegn inkl. mellemrum)
Background(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Materials and methods(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Results(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Conclusion(maks. 300 tegn inkl. mellemrum)
Acknowledgements(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
3-6 keywords(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)

I afsnittet acknowledgements opfordrer vi til, at man tilkendegiver, hvem der har finansieret projektet og alle økonomiske interesser der eventuelt er i projektet.

Vi tilføjer overskrifterne (“Background”, “Materials and methods”, “Results”, “Conclusion” og “Acknowledgements”) i starten af hvert afsnit, når vi trykker Abstractbogen.

Abstractbogen skrives i LaTeX med UTF-8 tegnsætning. Skal du bruge specialtegn, så åbn venligst nedenstående sider og skriv LaTeX-koden ind i dit abstract:

Danske bogstaver æ, ø, å, ü

Græske bogstaver α, β, γ, μ

Hævet og sænket skrift

Matematiske tegn

Citationstegn

Bulletpoints og nummererede lister

Vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere, der præsenterer egne resultater – enten i form af nye data eller evt. metaanalyser. (Systematiske) reviews vil blive nedprioriteret.

Tilmelding til KMS 2019

Tilmelding sker via tilmeldingssiden og forudsætter, at du har læst og accepterer retningslinjerne her på siden.

Gå til tilmeldingen


Præsentationer

Ved kongressen præsenterer alle studenterforskerne deres projekt for de andre deltagere, enten i form af en poster eller et kort foredrag.

Posterpræsentation

Posters skal være 120cm høje og 70cm brede.

Præsentationen må være maks. 3 minutter lang.

Oral præsentation

Slides (PowerPoint, Prezi eller PDF) sendes til mail@studenterforskning.dk senest d. 20. marts.

Præsentationen må være maks. 6 minutter lang.

Betaling af deltagergebyr

Deltagergebyret for deltagelse i KMS 2019 er 3.000,00 kr. per person.

Vi skal have modtaget din betaling senest d. 15. december 2018 for at tilmeldingen er gyldig. Ved manglende betaling gives pladsen videre til én fra ventelisten. Pga. lang behandlingstid af betalingen fra nogle afdelinger, kan det være en god idé selv at lægge ud og efterfølgende få beløbet refunderet.

Betaling foregår ved bankoverførsel til:

  • Reg.nr.: 9395
  • Kontonr.: 1287 1511

HUSK at skrive dit fulde navn og hvilket universitet du er fra i “besked til modtager”.

OBS: Vi har fået et begrænset antal legater fra danske universiteter til at sponsorere studerendes deltagelse i KMS19. Disse legater er tiltænkt studerende, der ikke kan få finansiering andre steder fra. Ønsker du, at søge et legat via SMS, bedes du udfylde erklæringen “Tilhørsforhold og finansiel erklæring”.

Download erklæring