Close

Retningslinjer

Nedenfor kan du læse om vores retningslinjer for abstractindsendelse, betaling af deltagergebyr samt orale præsentationer og posterpræsentationer.

Krav til abstracts

Du tilmelder dig Kongres for Medicinsk Studenterforskning ved at indsende dit abstract via tilmeldingssiden.

Vi anbefaler at du har forberedt abstractet i god tid inden tilmeldingen og at du gør dig umage med at skrive det i et klart og tydeligt sprog. Evt. kan man forberede sig ved at læse artiklen “Introduction on how to write a scientific abstract”, Ugeskrift for Læger, 2019.

Abstractet skal skrives på engelsk og indeholde:

Title
(maks. 200 tegn inkl. mellemrum)
Background
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Materials and methods
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Results
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Conclusion
(maks. 300 tegn inkl. mellemrum)
Acknowledgements
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
3-6 keywords
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)

I afsnittet acknowledgements opfordrer vi til, at man tilkendegiver, hvem der har finansieret projektet og alle økonomiske interesser, der eventuelt er i projektet.

Vi tilføjer overskrifterne (“Background”, “Materials and methods”, “Results”, “Conclusion” og “Acknowledgements”) i starten af hvert afsnit, når vi trykker abstractbogen, så undlad venligst disse ved tilmeldingen.

Har du endnu ikke resultater, kan du finde inspiration i de gamle abstractbøger til, hvad du kan skrive i stedet. Du finder de gamle bøger på hovedsiden for kongressen: Gamle abstractbøger.

Abstractbogen skrives i LaTeX med UTF-8 tegnsætning. Brug derfor venligst nedenstående formater:

. før decimaler
P=0.01
~ mellem tusinder
1~000~000.00
‐‐ for at angive interval
Children aged 5‐‐7 years
Parentes om konfidens interval
(95||% CI: 0.93‐‐1.27)
Firkantet parentes, hvis allerede inde i parentes
(OR=1.5 [95||% CI: 1.2‐‐1.8])
Undlad CAPSLOCK i titlen
These are the Important Words
Introducér forkortelser 1. gang
Percutaneous coronary intervention (PCI)

Skal du bruge specialtegn, så åbn venligst nedenstående sider og skriv LaTeX-koden ind i dit abstract:

Vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere der præsenterer egne resultater – enten i form af nye data eller evt. metaanalyser. Litteraturstudier/(systematiske) reviews vil blive nedprioriteret.

Tilmelding til KMS2020

Tilmelding sker via tilmeldingssiden og forudsætter, at du har læst og accepterer retningslinjerne her på siden.

Gå til tilmeldingen

Tilmelding til kongressen kan ske vha. egenbetaling med fondsmidler eller ved at vælge et legat fra det universitet/institut eller hospital, som man er tilknyttet.

NB! Tilmelding med et legat forudsætter, at man har søgt men ikke opnået fondsstøtte, og at ens vejleder ikke har fondsmidler til at betale for den studerendes deltagelse.

Læs mere under afsnittet “Tilmeldingsguide”.


Krav til præsentationer

Ved kongressen præsenterer alle studenterforskerne deres projekt for de andre deltagere, enten i form af en poster eller et kort foredrag.

Posterpræsentation

Posters skal være 120cm høje og 70cm brede.

Præsentationen må være maks. 3 minutter lang.

Oral præsentation

Slides (PowerPoint, Prezi eller PDF) sendes til mail@studenterforskning.dk senest d. 1. marts.

Præsentationen må være maks. 6 minutter lang.

Tilmeldingsguide

Deltagelse med egenbetaling

Deltagergebyret for deltagelse i KMS2020 er 3.000,00 kr. per person.

Vi skal have modtaget din betaling senest den 15. december 2019 for at tilmeldingen er gyldig. Ved manglende betaling gives pladsen videre til en fra ventelisten. Pga. lang behandlingstid af betalingen fra nogle afdelinger, kan det være en god idé selv at lægge ud og efterfølgende få beløbet refunderet.


Betalingsmuligheder

1. Betaling ved bankoverførsel
Betaling kan foregå ved bankoverførsel til:

  1. Reg.nr.: 9395
    Kontonr.: 1287 1511

Husk at deltagerens fulde navn og universitet skal fremgå af betalingen.

2. Betaling ved e-faktura
Send en mail til vores kasserer på oekon@studenterforskning.dk med oplysninger om deltager, betalende afdeling og EAN-nummer.

Deltagelse med legat

Vi har fået et antal legater fra danske universiteter og hospitaler til at sponsorere deres egne studerendes deltagelse i Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2020.

Legaterne kan søges af studerende, der ikke kan få finansiering andre steder fra.

Man tilmelder sig på samme vis som ved egenbetaling, men på tilmeldingssiden vælger man i stedet en af de gratis billettyper med et legat fra det universitet eller hospital, hvor man er tilknyttet som prægraduat forsker.

Søger du et af disse legater, udfyldes erklæringen “Tilhørsforhold og finansiel erklæring”. I erklæringen skriver du under på, at det ikke har været muligt at skaffe finansiering af deltagergebyret.

Download erklæring

PDF-filen med erklæringen navngives således:
“Fornavn_Efternavn_institut/universitet/hospital.pdf”.