Close

Retningslinjer

Nedenfor kan du læse om vores retningslinjer for abstractindsendelse, betaling af deltagergebyr samt orale præsentationer og posterpræsentationer.

Krav til abstracts

Du tilmelder dig Kongres for Medicinsk Studenterforskning ved at indsende dit abstract via tilmeldingssiden.

Vi anbefaler at du har forberedt abstractet i god tid inden tilmeldingen og at du gør dig umage med at skrive det i et klart og tydeligt sprog. 

Abstractet skal skrives på engelsk og indeholde:

Title
(maks. 200 tegn inkl. mellemrum)
Background
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Materials and methods
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Results
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Conclusion
(maks. 300 tegn inkl. mellemrum)
Acknowledgements
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
3-6 keywords
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)

I afsnittet acknowledgements opfordrer vi til, at man tilkendegiver, hvem der har finansieret projektet og alle økonomiske interesser, der eventuelt er i projektet.

Vi tilføjer overskrifterne (“Background”, “Materials and methods”, “Results”, “Conclusion” og “Acknowledgements”) i starten af hvert afsnit, når vi trykker abstractbogen, så undlad venligst disse ved tilmeldingen.

Har du endnu ikke resultater, kan du finde inspiration i de gamle abstractbøger til, hvad du kan skrive i stedet. Du finder de gamle bøger på hovedsiden for kongressen: Gamle abstractbøger.

Brug venligst nedenstående formater, når du skriver dit abstract:

. før decimaler
P=0.01
mellemrum mellem tusinder
1 000 000.00
‐ for at angive interval
Children aged 5‐7 years
Parentes om konfidens interval
(95% CI: 0.93‐1.27)
Firkantet parentes, hvis allerede inde i parentes
(OR=1.5 [95% CI: 1.2‐1.8])
Hævet skrift angives med ^
10^6
Sænket skrift angives med _
H_2O
Undlad CAPSLOCK i titlen
These are the Important Words
Introducér forkortelser 1. gang de bruges i brødteksten
Percutaneous coronary intervention (PCI)

Undlad så vidt muligt at bruge semikolon ( ; ) da det kan forstyrre læsningen af abstractet.

Specialtegn ( §!”#¤%&/£$€()[]+-<> ) kan kopieres direkte fra MS Word ind i abstractet på tilmeldingssiden. Copyright © og registreret trademark ® kan ikke kopieres ind i abstractet. Skriv hhv. (C) hhv. (R) i stedet.

Hævet og sænket skrift kan IKKE kopieres ind i abstractet på tilmeldingssiden og kan give fejl i tilmeldingen. Brug i stedet ^ eller_ .

Bruger du græske eller andre ikke-danske bogstaver og/eller hævet skrift, så send os en e-mail med abstractet vedhæftet som PDF-fil eller Word-dokument med abstractet. Du skal stadig skrive hele abstractet ind i på tilmeldingssiden.

Vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere der præsenterer egne resultater – enten i form af nye data eller evt. metaanalyser. Litteraturstudier/(systematiske) reviews vil blive nedprioriteret.

Tilmelding til KMS

Tilmelding sker via tilmeldingssiden og forudsætter, at du har læst og accepterer retningslinjerne her på siden.

Gå til tilmeldingen

Tilmelding til kongressen kan ske vha. egenbetaling med fondsmidler eller ved at vælge et legat fra det universitet/institut eller hospital, som man er tilknyttet.

NB! Tilmelding med et legat forudsætter, at man har søgt men ikke opnået fondsstøtte, og at ens vejleder ikke har fondsmidler til at betale for den studerendes deltagelse.

Læs mere under afsnittet “Tilmeldingsguide”.


Krav til præsentationer

Ved kongressen præsenterer alle studenterforskerne deres projekt for de andre deltagere, enten i form af en poster eller et kort foredrag.

Posterpræsentation

Posters skal være 115cm høje og 70cm brede.

Præsentationen må vare maks. 3 minutter.

Oral præsentation

Slides (PowerPoint, Prezi eller PDF) sendes til mail@studenterforskning.dk senest søndag d. 3. marts 2024.

Præsentationen må vare maks. 6 minutter.


Præsentationerne skal holdes på engelsk.

Efterfølgende er der afsat 3 minutter til spørgsmål og svar på dansk.

Tilmeldingsguide

Deltagelse med egenbetaling

Deltagergebyret for deltagelse i KMS2024 er 3.300 kr. per person.

Vi skal have modtaget din betaling senest den 1. Januar 2024 for at tilmeldingen er gyldig. Ved manglende betaling gives pladsen videre til en fra ventelisten. Pga. lang behandlingstid af betalingen fra nogle afdelinger, kan det være en god idé selv at lægge ud og efterfølgende få beløbet refunderet af den betalende afdeling.

Vi kan ikke garantere refusion af deltagergebyret såfremt man bliver forhindret, da kongressens afholdelse forudsætter tilstrækkelige tilmeldinger.


Betalingsmuligheder

1. Betaling ved bankoverførsel
Betaling kan foregå ved bankoverførsel til:

  1. Reg.nr.: 9395
    Kontonr.: 1287 1511

Husk at deltagerens fulde navn og universitet skal fremgå af betalingen.

2. Betaling ved e-faktura
Send en mail til vores kasserer på oekon@studenterforskning.dk med oplysninger om deltager, betalende afdeling og EAN-nummer.

Deltagelse med legat

Vi har fået et antal legater fra danske universiteter og hospitaler til at sponsorere deres egne studerendes deltagelse i Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2021.

Legaterne kan søges af studerende, der ikke kan få finansiering andre steder fra.

Man tilmelder sig på samme vis som ved egenbetaling, men på tilmeldingssiden vælger man i stedet en af de gratis billettyper med et legat fra det universitet eller hospital, hvor man er tilknyttet som prægraduat forsker.

Søger du et af disse legater, udfyldes erklæringen “Tilhørsforhold og finansiel erklæring”. I erklæringen skriver du under på, at det ikke har været muligt at skaffe finansiering af deltagergebyret.

Download erklæring

PDF-filen med erklæringen navngives således:
“Fornavn_Efternavn_HvorJegKommerFra.pdf”.