Close

Forskningsområder

Områder inden for sundhedsvidenskabelig/lægevidenskabelig forskning

Opdeling i:

  • Grundforskning (basal forskning)
  • Målforskning

Hvis du er interesseret i at lave forskning, kan det være en god idé at orientere sig på det respektive instituts side. Her finder du en oversigt over de forskellige forskningsområder (for tilfældet med klinisk forskning de forskellige afdelingers forskningsafsnit) og den forskningsansvarlige inden for speciale (typisk lærestolsprofessoren).

Biomedicinsk forskning


Besøg oversigtssiden for Institut for Biomedicin for at få et overblik over forskningsområder og kontaktoplysninger på de ansvarhavende indenfor hvert område.

Institut for Biomedicin

Klinisk forskning

Klinisk forskning foregår i klinikken, dvs. på hospitalsafdelingerne, hvor forskningen inddrager patienter. Klinisk forskning kan være lægemiddelafprøvninger, afprøvning af medicinsk udstyr, udvikling af diagnostiske undersøgelser og behandlinger, molekylærbiologiske undersøgelser af gener samt patobiokemiske, cellebiologiske og patofysiologiske undersøgelser. Oftest udføres prospektive undersøgelser (inklusion af patienter, herefter intervention eller observation).

Besøg oversigtssiden for Institut for Klinisk medicin for at få et overblik over forskningsområder og kontaktoplysninger på de ansvarhavende indenfor hvert område.

Institut for Klinisk Medicin

Samfundsmedicinsk/epidemiologisk forskning

Samfundsmedicinsk forskning omfatter public health, epidemiologi, socialmedicin, arbejds- og miljømedicin osv, og foregår på hospitalsafdelingerne, universiteterne (Institut for Folkesundhed) og specielle institutioner (f.eks. Statens Serum Institut). Den epidemiologiske forskning er typisk registerbaseret forskning.

Besøg oversigtssiden for Institut for Folkesundhed for at få et overblik over forskningsområder og kontaktoplysninger på de ansvarhavende indenfor hvert område.

Institut for Folkesundhed