Close

Forskningsmuligheder under studiet

Som studerende på en højere læreanstalt er der mange forskellige muligheder for at lave prægraduat forskning. Vi har forsøgt at give et overblik over de forskellige muligheder nedenfor. På siderne for hver prægraduat forskningmulighed kan du læse om fordele/ulemper, krav, gode råd og ressourcer i forbindelse med den enkelte forskningsmulighed.