Close

Health Studenterforskningspris

Studenterforskningsprisen uddeles årligt til en prægraduat forsker fra Health på Aarhus Universitet, som har udmærket sig gennem et særligt fremragende skriftligt arbejde.

Health Studenterforskningsprisen er et nyt initiativ fra Akademisk Råd, Health og er godkendt af Dekanatet. Prisen er en tidssvarende erstatning for de gamle prisopgaver (guldmedaljeopgaver) som blev udskrevet af fakultetets forskere, og hvor man fik en medalje af guld med indgraveringer af universitetets segl og ”Solidum petit in profundis”.

Prisen uddeleles en gang om året samtidig med Fogh Nielsen-annoncering som led i den årlige prisuddeling under Ph.D.-dagen (PhD Day). Ph.D.-dagen er en tilbagevendende begivenhed for Ph.D.-studerende og forskningsårsstuderende på Aarhus Universitet.

Der vil blive uddelt én pris for hvert institut under det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, Health; Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed samt Institut for Klinisk Medicin, som i denne sammenhæng lægges sammen med Institut for Retsmedicin. Hvis der ikke findes værdige kandidater, kan prisen fra et givent institut udgå.


Formålet med prisen

Health vil med prisen understøtte en udmærkelse af særligt dedikerede og dygtige studerende ved fakultetet, som har udmærket sig ved et særligt fremragende skriftligt arbejde.


Indstilling af kandidater til prisen

Alle studerende på Health, Aarhus Universitet, der har udmærket sig gennem et særligt fremragende skriftligt arbejde, kan indstilles til Studenterforskningsprisen. Dette gælder kandidat-ph.d.-studerende, der fortsat er indskrevet på kandidatuddannelsen, forskningsårsstuderende, prægraduate fritidsforskere, der har lavet forskning uden for formaliseret program, studerende på talentsporet, kandidatstuderende, der har lavet et ganske særligt kandidatspeciale eller bachelorstuderende, som har lavet et exceptionelt bachelorprojekt.

Arbejdet, for hvilket prisen kan gives, skal være afsluttet i studietiden, og kandidater til prisen kan indstilles makimalt et år efter opnået kandidatgrad. Kandidat-ph.d.-studerende kan ligeledes kun indstilles for arbejde, de har lavet, mens de er kandidatstuderende (før de overgår til del B).

Ved indstillingen skal følgende oplysninger benyttes:

 • Fulde navn
 • Kontaktoplysninger
 • Fødselsdato
 • Studieretning
 • Tilknytningsinstitut
 • Begrundelse for indstillingen

Desuden skal følgende dokumenter kunne uploades som en del af indstillingen:

 • Skriftlige arbejde (artikel, opgave)
 • Kandidatens CV

Rent praktisk foregår indstillingen ved, at hovedvejlederen indstiller den studerende ved at udfylde skemaet på universitetets hjemmeside. Den studerendes skriftlige arbejde uploades i skemaet (maks. 10 MB). Fristen for indstillinger til Studenterforskningsprisen 2019 er den 1. november 2019.


Bedømmelse af indstillinger

Bedømmelse af indstillede kandidater til prisen beror på indstillingen fra hovedvejleder og den studerendes skriftlige bidrag.

Typer af skriftelige bidrag, der kan ligge til grund for bedømmelsen omfatter:

 • Skriftlig opgave (eksperimentel eller teoretisk). F.eks. i form af bachelorprojekt, kandidatspeciale eller forskningsårsrapport (for de forskningsårsstuderende, som stadig er på den nye ordning – læs her).
 • Udkast til videnskabelig artikel. Den studerende skal være førsteforfatter. Der kræves medforfattererklæringer for bidragene.

Indstillingen og det skriftlige bidrag bedømmes af en bedømmelseskomité under Akademisk Råd. Underudvalget består af:

 • En professor
 • En lektor
 • En Ph.D.-studerende fra Ph.D.-foreningen
 • En studerende fra Selskab for Medicinsk Studenterforskning

Bedømmelsen tager udgangspunkt i en række bedømmelseskriterier:

 1. Originalitet i tilgang til emnet
 2. Indsigt og overblik over originallitteratur på området
 3. Evne til at opstille original(e), testbar(e) hypotese(r) og/eller stille relevant(e) videnskabelig(e) spørgsmål
 4. Formulere sig på et akademisk højt niveau
 5. Klar formidling af budskaber
 6. At arbejdet repræsenterer en substantiel, enestående arbejdsindsats

Bedømmelsen skal tage højde for de forskellige niveauer af studenter-bidrag og genkende den særegne præstation på de enkelte niveauer.


Krav til vejleder

Personer tilknyttet universitetet (dvs. VIP-personale fastansat på universitetet), der kan fungere som hovedvejleder for en studerende på Health, Aarhus Universitet, kan indstille studerende til Health Studenterforskningspris. VIP-personale inkluderer professorer, lektorer, adjunkter, ansatte i post.doc.-stillinger eller have en ph.d.-grad eller højere.

Studenterforskningsprisen 2019

Deadline: 1. november 2019

Uddelingen finder sted til PhD Day, fredag den 23. januar 2020.


Indtilling af kandidater

Indstillingen af kandidater foregår gennem universitets hjemmeside. Ved indstillingen er det nødvendigt at have en række oplysninger og dokumenter klar. Disse kan findes under afsnittet “Indstilling af kandidater til prisen”.

Indstil en kandidat


Information

Spørgsmål vedrørende prisen kan rettes til nedenstående kontaktperson på Fakultetssekretariat, Health, Aarhus Universitet.