Close

Bachelorprojekt

Forskning som en del af bacheloropgaven – det individuelle bachelorprojekt

Generel information

Bachelorprojektet er en 10 siders akademisk opgave som skal udarbejdes og afleveres på 6. semester. I maj/november på 5. semester skal den studerende prioritere 8 overemner, hvorefter man for tildelt et af disse med en tilknyttet vejleder. Herunder skal man finde et specifikt projekt, hvor formålet er at belyse den nyeste forskningsbaserede viden indenfor emnet og at præsentere en række nye grundvidenskabelige, translationelle og kliniske forskningsprojekter. Hvis den studerende har lavet et forskningsår er det også muligt at aflevere sit bachelorprojekt samtidig med forskningsårsrapporten.

Individuelt bachelorprojekt

Medicinstuderende har også mulighed for at skrive et individuelt bachelorprojekt. Her skal man selv finde et projekt og opsøge en vejleder (fortrinsvist fra biomedicin eller folkesundhedsvidenskab) og ansøge om godkendelse af projektet. Godkendelse skal være opnået inden 5. november/5. maj på 5. semester.

Med et individuelt bachelorprojekt kan den studerende selv vælge sit projekt og har hermed mulighed for at forske inden for alle de forskellige forskningsområder. Det er kun den studerende der sætter grænserne. Selve opgaven består dog stadigvæk af en 10 siders opgave.

Mere information

Du kan læse meget mere om bacheloropgaven på studieportalen, hvor du også finder frister for ansøgninger mv.

Studieportalen for bacheloropgaven