Close

Kandidat-Ph.D.

Kandidat-Ph.D. er en flerårig forskeruddannelse der ender ud med forsvar af en akademisk afhandling og erhvervelsen af den akademiske titel Doctor of Philosophy (PhD).

Generel information

Doctor of Philosophy (Ph.D.) er…

Ph.D.-studiet henvender sig især til de studerende, der er særligt interesserede i forskning, som drømmer om en forskerkarriere og som vil give sig i kast med et ambitiøst flerårigt forskningsprojekt. Erfaring med forskning er en fordel men ikke et absolut krav.


Typer af Ph.D.-uddannelser på AU

Health, Aarhus Universitet tilbyder 3 former for Ph.D.-forløb:

  • 3-årigt Ph.D.-studie på en afdeling ved universitetet eller ved et hospital i Region Midtjylland. Dette Ph.D. forløb ligger efter fuldførelse af kandidaten og kræver, at du har titlen cand.med.
  • 3-årigt industi-Ph.D.-studie i en privat virksomhed i samarbejde med en afdeling ved universitetet eller et hospital i Region Midtjylland. Dette Ph.D. forløb ligger efter fuldførelse af kandidaten og kræver, at du har titlen cand.med.
  • Integreret Ph.D./kandidat-Ph.D./MD-Ph.D.


Den integrerede Ph.D./kandidat-Ph.D.

I det integrerede Ph.D.-forløb udføres et års forskning under kandidatdelen af studiet (som tilsvarende forlænges med 1 år) kaldet Del A. Mens man er på Del A (både når man forsker, og når man studerer), er man indskrevet som studerende og modtager SU samt såkaldte SU-Ph.D.-klip. Efter afslutning af Del A/kandidateksamen fortsætter Ph.D.-forløbet i den toårige Del B, hvor man aflønnes som Ph.D.-studerende og er ansat på fuld tid.

Ph.D.-studiet henvender sig især til de studerende, der er særligt interesserede i forskning, som drømmer om en forskerkarriere og som vil give sig i kast med et ambitiøst flerårigt forskningsprojekt. Erfaring med forskning er en fordel men ikke et absolut krav.


Overvejelser om form for Ph.D. studie

Hvor lang tid skal projektet løbe over?

Projekter, hvor det er en fordel, at forskningen afvikles uafbrudt vil med fordel kunne udføres som et regulært 3-årigt Ph.D. forløb. Projekter, hvor det er en fordel at strække projekter over flere år (fx for at have længere tid til at inkludere patienter i) kan med fordel udføres som kandidat-Ph.D. studie.

Hvem skal jeg have med som samarbejdspartnere?

Skal jeg samarbejde med en forskergruppe på et andet universitet/hospital? Skal vi samarbejde med industrien? Industri-Ph.D. forløbet er målrettet studier, hvor halvdelen af forskningen vil udføres hos en privat virksomhed.

Hvad har jeg det godt med?

Ser du det som en fordel, at du kan gå til og fra forskning/til og fra studiet eller foretrækker du at koncentrere dig om én ting af gangen?

Mere information

Selskab for Medicinsk Studenterforskning har lavet en vejledning til kandidat-Ph.D. der både indeholder fakta og praktiske informationer samt overvejelser og gode råd.
Vejledning MD-Ph.D.


Du kan læse mere udførlig information om et Ph.D.-forløb ved Health, Aarhus Universitet via nedenstående link.

Ph.D. ved Forskerskolen, Health, AU


Ph.D. Foreningen

Ph.D. Foreningen på Health er en uafhængig forening der arbejder for forhold og vilkår for de Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Ph.D. Foreningen har kontakt til Forskerskolen og er her repræsenteret i Ph.D.-udvalget. Foreningen arrangerer også den årlige PhD Day.

Ph.D. Foreningen, Health, AU