Close

Praktiske forberedelser

De praktiske forberedelser i forbindelse med et forskningsprojekt er enormt vigtige for projektets udførelse.

Anmeldelse til Dyreforsøgstilsynet

aaa

Aaa

Aaa

Anmeldelse til Etisk Komité

aaa

Anmeldelse til Datatilsynet

aaa

AU-side om behandling og opbevaring af personfølsomme oplysninger: her.

Anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen

aaa

Anmeldelse til GCP-enheden

aaa

Anmeldelse til på Clinicaltrials.org

aaa