Close

Praktiske forberedelser

Kommer snart.

Anmeldelse til Dyreforsøgstilsynet

aaa

Aaa

Aaa

Anmeldelse til Etisk Komité

aaa

Anmeldelse til Datatilsynet

aaa

Anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen

aaa

Anmeldelse til GCP-enheden

aaa

Anmeldelse til på Clinicaltrials.org

aaa