Close

Typer af studiedesigns

Evidens .


Randomiserede kontrollerede studier

Bla.


Cohorte-/follow-up-studier

Bla.Case-control-studier

Bla.Tværsnitsstudier

Bla.


Case reports

Bla.


Systematiske oversigtsartikler og meta-analyser

Bla.Oversigtsartikler/litteraturstudier

Bla.

Evidenshierakiet
Randomiserede kontrollerede studier

Randomiserede kontrollerede studier eller randomised controlled trials (RCT) er en model, hvor der er to grupper, hvor den eneste forskel mellem de to (optimalt) er den behandling, der gives, dvs. begge grupper er syge. Det er tilfældigt hvem, der får den givne, ofte nye behandling, som bliver undersøgt, om den virker bedre end den standardiserede behandling.

Det er ofte mindre sampels, der bruges.

I evidensheirakiet befinder RCT sig 1b eller 2b.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/den-fejlbarlige-medicin/randomiserede-kontrollerede-studier/

Follow-up-studier

Randomiserede kontrollerede studier eller randomised controlled trials (RCT) er en model, hvor der er to grupper, hvor den eneste forskel mellem de to (optimalt) er den behandling, der gives, dvs. begge grupper er syge. Det er tilfældigt hvem, der får den givne, ofte nye behandling, som bliver undersøgt, om den virker bedre end den standardiserede behandling.

Det er ofte mindre sampels, der bruges.

I evidensheirakiet befinder RCT sig 1b eller 2b.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/den-fejlbarlige-medicin/randomiserede-kontrollerede-studier/

Case-kontrol-studier

I denne model vil der være to forskellige grupper, en case og en kontrol, hvor man ønsker at undersøge sammenhængen mellem en bestemt faktor/eksponering af bestemt faktor og en sygdom.

De to grupper vil hhv. være en syg og en rask gruppe, hvor man vil undersøge begge gruppers eksponering til den faktor, som man leder efter korrelation til sygdommen.

Det kan være meget store studier med store sampels.

I evidenshierakiet befinder case-kontrol sig på 3b.

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Samfundsmedicin/case-kontrol-unders%C3%B8gelse

Systematisk review og metaanalyse

I denne model laves der en analyse af tidligere studer, hvor man sammenligner de forskellige studer, man medtager. Ud over selve resultaterne vurderes også kvaliteten af de studier, man bruger i sin analyse.

I evidenshierakiet befinder systematisk review og metaanalyse sig på 1a eller 2a.

http://library.au.dk/forskere/systematiskereviews/

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/den-fejlbarlige-medicin/metaanalyser/