Close
Information

Statistik kan være en hård nød at knække for nogle, men der findes forskellig hjælp at hente alt efter, hvad man har brug for at vide inden for statistik – om det er en introduktion, en genopfriskning eller en mere praktisk tilgang til statistik.

Blandt de utallige statistikkurser kan nævnes online kurser fra Stanford University kaldet Statistics in Medicine og Ph.D.-kurser, som kan tilgås gratis, hvis man er forskningsårsstuderende, Ph.D.-studerende eller studerende ved det forskningsrettede talentforløb ved AU Health. Hvis man arbejder med fritidsforskning, kan man også tilgå disse kurser, men dog ikke gratis. Alternativt er der mange gode instruktionsvideoer på YouTube om diverse statistikprogrammer såsom Stata, SPSS, R mv.


NB om PhD-kurser: ved disse kurser vil Ph.D.-studerende få førsteret til pladser, hvorefter forskningsårsstuderende kan deltage på kurserne, hvis der er pladser tilbage (der er som regel ledige pladser). Hvis det ønskede kursus er fyldt op, kan man orientere sig om hvor og hvornår, forelæsningerne foregår og deltage i disse – forelæsningerne er offentlige for alle.

Alternativt udbyder andre universiteter også Ph.D.-kurser, som man kan tilgå – men ikke nødvendigvis gratis, hvis ens universitet ikke har en aftale om gratis deltagelse ved det pågældende universitet.

Man kan også orientere sig på egen hånd i Ph.D.-kursuskalenderen, hvis man er interesseret i andre kurser end de nævnte nedenfor.

Statistikkurser

Statistics in Medicine ved Stanford University
Dette online kursus er gratis og kan tages i eget tempo og har til formål at give et godt grundlag for probabilitet og statistik. Kurset kræver ikke den store forhåndsviden og er derfor mere ment som en introduktion til statistik indenfor den medicinske verden. Man vil her bl.a. lære om probabilitet, konfidensintervaller, P-værdi, type-I- og type-II-fejl, regressionsanalyse, lineær korrelation og regression samt logistisk regression og Cox regression med mere.

Datamanagement & Stata, PhD-kursus
Dette kursus omhandler en introduktion til REDCap og brugen af statistikprogrammet Stata.

REDCap kan især være relevant for klinisk forskning, når man arbejder med personfølsomme data. Vha. dette program kan man opbygge en database over sine data, som opfylder de gældende krav til datasikkerhed.

Kurset forløber over to dage som en blanding mellem forelæsninger og holdtimer.

Basic Biostatistics – Part 1, PhD-kursus
Dette kursus underviser i biostatistik i Stata og kræver derfor, at man har haft en introduktion til programmet.

Del 1 foregår over 4 dage over et par uger og det forventes, at man forbereder sig til kursusforelæsninger og arbejder med øvelser ved siden af kurset.

Kurset giver de deltagende grundlæggende evner indenfor simple statistiske modeller og analyser indenfor medicinsk forskning bl.a. p-værdi, konfidensintervaller, parret data, binomial distribution, power og sample size kalkulationer med mere.

Basic Biostatistics – Part 2, PhD-kursus
Dette kursus er en viderebygning til Basic Biostatistics – Part 1 og gennemgår mere avancerede statistiske modeller og analyser inden for medicinsk forskning og er igen baseret på statistikprogrammet Stata.

Kurset forløber over 4 dage i løbet af et par uger.

Dette indebærer bl.a. korrelation, analyse af varians og covarians, lineær regression og binær regression, simpel overlevelsesanalyse med mere.

Kurset færdiggøres med en eksamen. Kurset kræver som det foregående kursus forberedelse ved siden af.

Statistical analysis of time to event data, PhD-kursus
Deltagelse i dette kursus kræver, at man har gennemført Basic Biostatistics part 1 and 2 eller lignende kursus.

Kurset giver en introduktion til design, analyse og forståelse af time-to-event data i Stata.

Dette kursus kræver også forberedelse inden timerne.