Close

Forskningsår

Forskningsåret er et et-årigt prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes med en rapport og et mundtligt forsvar.

Generel information

Forskningsåret er din mulighed som studerende på Health for at tage orlov fra studiet i et år for at prøve kræfter med fuldtidsforskning. Forskningsåret består af ét års forskningsarbejde (12 måneder) ved et af fakultetets instituttereller kliniske afdelinger. Herefter skal den afsluttende forskningsårsrapport afleveres inden tre måneder. Forskningsåret afsluttes med et forsvar (mundtlig prøve), som afholdes senest en måned efter indlevering af rapporten.

Hvad får jeg ud af at tage et forskningsår?

Forskningsåret er en unik mulighed for at tilegne sig forskningserfaringer og forstå den proces, der ligger fra planlægningen af et projekt til færdigt produkt. Du får erfaring med samarbejde på tværs af professioner og afdelinger, med kritisk artikellæsning og databehandling og med præsentation af dine resultater på nationale såvel som internationale kongresser. Herudover erhverver du dig specifikke færdigheder afhængigt af dit projekt (fx kirurgisk/laboratorisk erfaring). Halvdelen af de forskningsårsstuderende ender endvidere med et forfatterskab på mindst én videnskabelig artikel.

Jeg vil gerne have et forskningsår – hvordan kommer jeg i gang?

Først og fremmest er det vigtigt, at du gør dig klart hvilken slags forskning, du gerne vil lave. Vil du lave forskning i et laboratorie? Vil du arbejde med dyr, fx rotter eller grise? Vil du lave forskning, der involverer mennesker? Herudover er det vigtigt at gøre sig overvejelser om hvilke forskningsfelter, du synes er spændende. Alt dette kan du blive klogere på ved at gå til vores oversigtsside over forskningsområder.

De fleste forskningsår udspringer af, at du som interesseret studerende tager kontakt til en potentiel vejleder inden for netop det, du synes er spændende. Her på siden findes desuden en projektbank med en oversigt over opslag fra forskningsgrupper, der søger forskningsårsstuderende. Desuden afholder SMS forskerdating to gange årligt, hvor potentielle vejledere præsenterer projekter til dit mulige forskningsår i et afslappet forum.


Fordele/ulemper ved forskningåret

Fordele:

 • Ekstern og uafhængig vurdering af projekts gennemførlighed.
 • Mulighed for lønnet fuldtidsbeskæftigelse med forskning.
 • Mulighed for gratis tilmelding til alle PhD-kurser på Graduate School of Health.
 • Mulighed for forkortelse af senere PhD-projekt med ½ år.
 • Mulighed for aflevering af forskningsårsrapport som bachelorprojekt eller speciale (såfremt første år af kandidaten er gennemført inden forskningsåret påbegyndes).

Ulemper:

 • Ingen mulighed for forlængelse ved barsel eller sygdom.
 • Relativt få pladser, hvorfor ansøgning/protokolskrivning mv. kan være forgæves ved afvist ansøgning.
 • Ingen mulighed for forlængelse ved uafsluttet projekt, hvorfor der for mange tidligere forskningsårsstuderende fortsat foreligger arbejde sideløbende med studiet.


Finansiering af forskningåret

… Bla bla

Løn

Idet forskningsåret er en fuldtidsbeskæftigelse, er forskningsåret lønnet. Før du kan starte på dit forskningsår, er det et krav, at du finder 120.000 kr. svt. 10.000 kr./md., som er din løn. Pengene kan enten søges ved AU i form af et skolarstipendum eller igennem eksterne fonde. Du kan læse mere om funding af din forskning på vores side om fondsansøgning.

Mere information

Selskab for Medicinsk Studenterforskning har lavet en vejledning til forskningsåret der både indeholder fakta og praktiske informationer samt overvejelser og gode råd.
Vejledning forskningsår


Som en del af forskningsåret skal du også søge om finansiering af din forskning og din løn. Dette har vi også lavet en vejledning om.
Forskningsårsfinansiering


Du kan læse mere udførlig information om et forskningsår ved Health, Aarhus Universitet via nedenstående link.

Forskningsår ved Forskerskolen, Health, AU


Har du spørgsmål, er du desuden altid velkommen til at sende en mail til SMS på mail@studenterforskning.dk.


Nyheder om forskningsåret

Ansøgning om optagelse på forskningsåret

Alle studerende på Health kan søge om optagelse på forskningsåret uanset semestertrin.

Forskningsåret kan påbegyndes når som helst. De fleste starter dog på forskningsåret, således at dette følger semesteråret. Der er åbent for ansøgning til forskningsåret to gange årligt i hhv. medio april og medio oktober. Ansøgningen skrives på engelsk.


Indhold af ansøgningen

Ansøgning til forskningsåret skal som minimum indeholde:

 • CV
 • Karakterblad
 • Finansieringstilsagn (se afsnit om finansiering)
 • Motiveret ansøgning
 • Projektbeskrivelse på 3-5 sider
 • Udtalelse(r) fra din hovedvejleder og evt. fra medvejledere

Nogle af ovenstående (fx den motiverede ansøgning) udfyldes via en specifik formular med nogle prædefinerede spørgsmål, der skal besvares. Du kan finde de specifikke formularer og vejledninger her.

Du får svar i ultimo juni, hvis du har søgt i medio april og i ultimo december, hvis du har søgt i medio oktober. Idet tilmelding til de ordinære semestre er i hhv. maj og november, skal du tilmelde dig næste semester, selvom du har søgt forskningsår. Du vil dog automatisk blive afmeldt igen, såfremt dit projekt bliver godkendt.


Vurdering af ansøgningen

Sådan vurderes din ansøgning:

 • Ansøgeren: Dine kvalifikationer (CV, karakterer, mv.) vægtes 50%.
 • Miljøet: Det miljø du som studenterforsker skal færdes i (herunder vejledere, graden af supervision, samarbejdspartnere nationalt/internatonalt, mv.) vægtes 50%.
 • Projektet:  Dit specifikke projekt vurderes som enten egnet eller uegnet til et forskningsår. Dette afhænger kun af, om projektet er passende til gennemførelse på 12 måneder og ikke nødvendigvis af den videnskabelige relevans eller kvalitet af det pågældende projekt.