Close

Jobopslag

Studentermedhjælper til Hjerne- og Rygkirurgi, AUH

Hjerne- og Rygkirurgi søger pr. 22. november 2019 (eller hurtigst muligt) en ny studentermedhjælper til afdelingens drift af den nationale rygkirurgiske forskningsdatabase Danespine. I Danmark udføres der årligt 7-10.000 rygkirurgiske indgreb. Langt hovedparten af disse (75-85 %) registreres i Danespine. Danespine er en database som indeholder patientrapporteret outcome data (PRO-data) […]

Læs mere

Ulønnet medarbejder til dyreeksperimentelt forskningsprojekt om behandling af akutte lungeskader

Projektmedarbejder til Institut for Biomedicin Vi skal bruge engagerede medhjælpere til gennemførelsen af forsøg til et Ph.D.-projekt. Vi vil etablere en klinisk relevant grisemodel for akut respiratorisk distress syndrom (ARDS), og benytte denne til at afprøve et nyt lovende lægemiddel til behandling af ARDS. Som medhjælper på projektet får du […]

Læs mere