Close

Jobopslag

Er du interesseret kritisk sygdom og intensiv medicin? Og har du lyst til at prøve kræfter med forskningen og samtidig få et fedt studiejob? Så læs med her!

WHY-IHCA-studietWHY-IHCA er et nyt og spændende observationelt studie på AUH, der har til formål at klarlæggeårsagerne til, at voksne patienter udvikler hjertestop under indlæggelse. Dette gøres ved, atpatienterne får taget blodprøver og får udført skanninger, som forhåbentlig kan være med til atafdække årsagerne til hjertestoppet – disse årsager er nemlig […]

Læs mere

Advancing the clinical utility of cell free circulating tumor DNA in cancer management

Åben PhD-stilling. Mulighed for at komme ind i et fuldt financieret phd forløb med fokus på at bringe anvendelsen af biomarkøren “cirkulerende tumor DNA” tættere på klinikken. Preferred starting date is 1 May 2023. Hvis du er interesseret, så se dette link: https://phd.health.au.dk/application/opencalls/advancing-the-clinical-utility-of-cell-free-circulating-tumor-dna-in-cancer-management

Læs mere

Fuldt finansieret PhD-projekt om syre-base fysiologi, inflammation og hjertesvigt

Vi søger en dygtig og engageret ph.d. studerende til et projekt om syre-base fysiologi, inflammation og hjertesvigt. Du bliver en del af et stimulerende interdisciplinært og internationalt forskningsmiljø. Hovedvejleder: Ebbe Bødtkjer (læge og professor ved Institut for Biomedicin). Jobopslag (ansøgningsfrist: 28 februar): https://phd.health.au.dk/application/open-calls/bicarbonatesensingimprovescardiacperfusionandlimitsinflammation

Læs mere

Ph.d. studerende / kandidat (MD)-ph.d. studerende søges til børneonkologisk forskningsprojekt

Baggrund: Akut myeloid leukæmi (AML) er en sjælden men alvorlig cancersygdom hos børn med en overlevelse på ca. 75%, hvor sygdomstilbagefald er hyppigste årsag til død. AML klassificeres på baggrund af de genetiske forandringer i leukæmicellerne med betydning for prognosen. Omkring 15-20% af AML har genetiske forandringer relateret til myelodysplasi og disse har en dårligere prognose […]

Læs mere

Hjernerystelses Ph.d.-projekt

Vi tilbyder en stud.med. (integreret Ph.d.) eller en færdiguddannet læge et Ph.d.-projekt med fokus på behandling af følgerne efter hjernerystelse. Du skal indgå i et større tværdisciplinært forskningsprojekt, hvor borgere i Region Midtjylland, med følger efter en hjernerystelse, tilbydes et 8 ugers behandlingsforløb. Vi tænker os, at du henover sommeren […]

Læs mere

Ulønnet medarbejder til ph.d.-projekt om simulationstræning i akutmedicin

Forskningsassistenter og facilitator til Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital søges til start hurtigst muligt Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Vi søger flere forskningsassistenter og en facilitator til at hjælpe med dataindsamling på et ph.d.-projekt udgående fra Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital. Dataindsamlingen omfatter in-situ simulationer. In-situ […]

Læs mere