Close

Jobopslag

Fuldt finansieret PhD-projekt om syre-base fysiologi, inflammation og hjertesvigt

Vi søger en dygtig og engageret ph.d. studerende til et projekt om syre-base fysiologi, inflammation og hjertesvigt. Du bliver en del af et stimulerende interdisciplinært og internationalt forskningsmiljø. Hovedvejleder: Ebbe Bødtkjer (læge og professor ved Institut for Biomedicin). Jobopslag (ansøgningsfrist: 28 februar): https://phd.health.au.dk/application/open-calls/bicarbonatesensingimprovescardiacperfusionandlimitsinflammation

Læs mere

Ph.d. studerende / kandidat (MD)-ph.d. studerende søges til børneonkologisk forskningsprojekt

Baggrund: Akut myeloid leukæmi (AML) er en sjælden men alvorlig cancersygdom hos børn med en overlevelse på ca. 75%, hvor sygdomstilbagefald er hyppigste årsag til død. AML klassificeres på baggrund af de genetiske forandringer i leukæmicellerne med betydning for prognosen. Omkring 15-20% af AML har genetiske forandringer relateret til myelodysplasi og disse har en dårligere prognose […]

Læs mere

Hjernerystelses Ph.d.-projekt

Vi tilbyder en stud.med. (integreret Ph.d.) eller en færdiguddannet læge et Ph.d.-projekt med fokus på behandling af følgerne efter hjernerystelse. Du skal indgå i et større tværdisciplinært forskningsprojekt, hvor borgere i Region Midtjylland, med følger efter en hjernerystelse, tilbydes et 8 ugers behandlingsforløb. Vi tænker os, at du henover sommeren […]

Læs mere

Ulønnet medarbejder til ph.d.-projekt om simulationstræning i akutmedicin

Forskningsassistenter og facilitator til Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital søges til start hurtigst muligt Ansøgningsfrist: hurtigst muligt Vi søger flere forskningsassistenter og en facilitator til at hjælpe med dataindsamling på et ph.d.-projekt udgående fra Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital. Dataindsamlingen omfatter in-situ simulationer. In-situ […]

Læs mere