Close

4. maj 2011

Pris til Selskab for Medicinsk Studenterforskning

Pris til Selskab for Medicinsk Studenterforskning for enestående indsats for prægraduat sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark

Selskab for Medicinsk Studenterforskning modtog d. 5. maj 2011 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings forskerpris for arbejdet for sundhedsvidenskabelig studenterforskning – ikke blot i Aarhus, men også i resten af landet.

Pris til SMS

Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings forskerpris 2011

Den 5. maj 2011 modtog daværende formand Thomas Lass, på vegne af Selskab for Medicinsk Studenterforskning, en pris fra daværende sundhedsminister Bertel Haarder på 10.000 kr. Prisen blev uddelt på National Museet i København for det arbejde, som fra selskabet siden 2005 har lagt i at fremme prægraduat forskning i Danmark og i Aarhus i særdeleshed.

Prisen blev uddelt ved årsmødet for Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning – en tænketank under Indenrigs – og Sundhedsministeriet.

Takketalen blev holdt af daværende formand Thomas Lass. Du kan læse talen her: Tale ved NSS-årsmøde.

Presseomtale

Pressemeddelese fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Altinget

JP Aarhus d. 6. maj 2011: Aarhus studerende modtager pris (pdf)

UNIvers d. 17. maj 2011: Medicinsk AU-forskerspirer fik pris (pdf)

Aarhus Stiftidende d. 4. maj 2011: Pris til århusianske forskerspirer (pdf)

Dagens Medicin d. 4. maj 2011: Minister støtter medicinsk studenterforskning (pdf)

Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder overrækker pris til SMS

På billedet ses Thomas Lass (daværende formand for SMS) og daværende Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, der overrækker prisen til SMS.

Pris til Selskab for Medicinsk Studenterforskning for enestående indsats for prægraduat sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark

Pris til Selskab for Medicinsk Studenterforskning for enestående indsats for prægraduat sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark. Fra venstre mod højre ses Luis Sigaard Ferreira (Formand for SMS 2005-2008, bestyrelsesmedlem), Jens Christian Djurhuus (Æresmedlem af SMS & Leder af Klinisk Institut, Aarhus Universitet), Stine Karlsen (tidl. bestyrelsesmedlem), Poul Jaszczak (Formand for NSS), Thomas Lass (Formand for SMS 2011-2012, bestyrelsesmedlem), Morten Schmidt (Formand for SMS 2010-2011).

Takketale ved formand Thomas Lass.

Takketale ved formand Thomas Lass. Læs talen her.