Close

31. maj 2021

Nye retningslinjer for syge- og barselsorlov på forskningsåret

Der er kommet nye fremskridt i mulighederne for at tage barsel eller være langtidssygemeldt under forskningsåret. Dog er der stadig plads til forbedring, og den fagpolitiske gruppe i Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) vil fortsat arbejde for, at det bliver nemmere at få syge- eller barselsorlov fra forskningsåret.

I foråret 2021 opdaterede Forskerskolen deres hjemmeside med nye retningslinjer for syge- og barselsorlov fra forskningsåret. Den fagpolitiske gruppe i SMS har siden efteråret arbejdet med at forbedre adgangen til syge- og barselsorlov for forskningsårsstuderende.

Da man som forskningsårsstuderende er på en særlig orlov fra studiet, har man ikke tidligere kunnet tage direkte barselsorlov fra forskningsåret, da man så skulle tage orlov fra en orlov. Mulighederne for at gå fra på barsel, eller i tilfælde af længerevarende sygdom, var derfor at afbryde forskningsåret og vende tilbage på studiet enten med fuld stop af forskningen, eventuel anvendelse af de indtil da opnåede data, eller med fortsættelse af forskningen sideløbende med studiet.

Disse muligheder gør sig stadig gældende i de nye retningslinjer, men derudover er det nu blevet  muligt, at man kan dele forskningsåret op i 2 dele og tage en pause derfra, hvor man vender tilbage på studiet. Dette kan gøres i tilfælde af bl.a. sygdom, barsel, alvorlig sygdom og/eller dødsfald i familien, samt udefrakommende omstændigheder, som gør fortsættelsen af projektet umulig i en periode. Årsagen til at man ønsker at holde pause i forskningsåret bliver dog vurderet individuelt og der er mange betingelser for at man kan få godkendt pausen, herunder:

  • Pausen må ikke vare mere end 12 måneder, forskningsåret må samlet ikke vare mere end 12 måneder og der skal foreligge en tidsplan for pausen, inklusive hvornår man vender tilbage på forskningsåret.
  • Opdelingen af forskningsåret skal så vidt muligt stemme overens med semesterstart, så den studerende ikke låses ude af et semester.
  • Finansiering af forskningsåret efter pausen skal kunne dokumenteres.
  • Det er den studerendes eget ansvar at undersøge hvad konsekvenserne bliver i forhold til tilmelding til kurser, SU, krav om optagelse på studie mm.

Den fagpolitiske gruppe i SMS er glade for at der endelig kommer nogle ændringer på barsel- og sygeorlovs-området for de forskningsårsstuderende, men vi vil samtidig blive ved med at arbejde for, at det bliver enklere for den enkelte studerende at tage orlov.

Har du spørgsmål eller kommentarer til den fagpolitiske gruppe eller generelt til Selskab for Medicinsk Studenterforskning, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail@studenterforskning.dk.