Close

19. februar 2019

Forskningsårsforsvar og -rapport afskaffes

Health, AU har valgt at afskaffe forskningsårets afsluttende rapport og mundtlige forsvar med intern censur. I stedet skal kommende forskningsårsstuderende sammen med deres vejledere selv afgøre, hvordan forskningsåret skal afsluttes.

Health skriver i sit nyhedsbrev: “På den måde får vejlederen et større ansvar for at sikre, at projektet har den nødvendige faglige tyngde og et passende omfang.”

Selskab for Medicinsk Studenterforskning mener, at forskningsåret bør afsluttes med, at den studerende får udgivet artikel i et videnskabeligt tidsskrift. Tidligere har rapporten fungeret som et godt udkast til en artikel, da den var bygget op på samme facon som mange videnskabelige artikler.

Desuden erstattets det tidligere diplom for afsluttet forskningsår af en udtalelse fra den forskningsårsstuderendes vejleder. I Selskab for Medicinsk Studenterforskning støtter vi op om, at vejleder skriver en udtalelse til de studerende, da det er vejleder som kender den studerende bedst og bedst kan vurdere vedkommendes evner og kompetencer.

Se hele artiklen inklusiv udtalelse fra Selskab for Medicinsk Studenterforsknings næstformand på: https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-model-redder-forskningsaaret-paa-health/