Close

Match Making Day

31. oktober 2019, kl. 15.00-19.00
Store Juridisk Aud. og Stakladen

Studerende

Alle studerende er velkomne. Find din vejleder til et forsknings- eller virksomhedsprojekt. Arrangementet er gratis (forplejning kræver tilmelding).

Se info til studerende
Forskere

Find den næste studenterforsker til et nuværende eller fremtidigt projekt i jeres forskningsgruppe eller på jeres afdeling ved at deltage med en poster eller flash-talk.

Se info til forskere
Virksomheder

Arrangementet henvender sig til virksomheder, som ønsker at rekruttere talentfulde sundhedsfaglige studerende til nuværende eller fremtidige projekter.

Se info til virksomheder

Match Making Day 2019


Match Making Day er det største netværksarrangement på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, på Aarhus Universitet, og er et nyt initiativ af Selskab for Medicinsk Studenterforskning og Health AU, der sigter mod at fremme det tværfaglige samarbejde imellem studerende og forskere samt eksterne virksomheder.

Formålet med arrangementet er at give studerende mulighed for at få indblik i forskningsmuligheder på de tre sundhedsvidenskabelige institutter på det sundhedsvidenskabelige fakultet på AU; Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed og Institut for Biomedicin. Desuden at give indblik i projektmuligheder i samarbejde med det private erhvervsliv.

Selskab for Medicinsk Studenterforskning vil fremover, i samarbejde med Health AU og Forskerskolen Health, invitere til en eftermiddag hvert år, hvor du kan blive klogere på dine muligheder for at komme i gang med prægraduat forskning.

Til arrangementet inviteres både forskere og virksomheder inden for det sundhedsvidenskabelige område, og dagen vil byde på forskellige typer af indslag, heriblandt generelle oplæg målrettet den studerende, som overvejer at gå i gang med forskning eller projekter i samarbejde med industrien, og som derfor skal finde en vejleder. Desuden præsentation af projekter ved forskere og virksomhedsrepræsentanter samt en postersession med mulighed for direkte dialog mellem studerende, forskere og virksomheder. 


Studerende

Match Making Day er en oplagt mulighed for dig som studerende for at blive klogere på de forskellige prægraduate forskningsmuligheder: fritidsforskning, forskningsår, talentforløb, kandidat-Ph.D., eller forberede dig på til de selvstændige projekter under studierne, heriblandt bachelorprojekt og kandidatspeciale.

På dagen er der mulighed for at blive klogere på de forskellige discipliner inden for sundhedsvidenskabelig forskning: epidemiologisk forskning, grundforskning og klinisk forskning, og muighederne for projektarbejde i industrien og det private erhvervsliv. Du vil helt uforpligtende få et indblik i et stort udvalg af projekter og hermed få en idé om potentielle vejledere til et senere selvstændigt projekt på studiet. Herudover er det en rigtig god mulighed for dig, som ønsker at engagere dig i et forsknings- eller virksomhedsprojekt ved siden af studiet.

Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål til Forskerskolen Health, Health AU og studerende, der selv har lavet projekter på et af fakultetets institutter eller i samarbejde med virksomheder.


Forsker/VIP

Match Making Day 2019 er en unik mulighed for jer som forskningsgruppe eller afdeling at rekruttere talentfulde sundhedsvidenskabelige studerende til nuværende eller fremtidige forskningsprojekter. Der er desuden rig mulighed for at komme i dialog med eksterne virksomheder, evt. med potentiale for et fremtidigt samarbejde.

Alle forskningsgrupper og forskere med relation til Health, AU er velkommen til at deltage. Forskningsgrupper fra Science and Technology, som har et tæt samarbejde, eller som ønsker at skabe dette, med forskningsgrupper fra Health, AU er desuden også velkommen.

Alle tilbydes muligheden for at deltage i vores fælles postersession. Herudover vil der for et begrænset antal forskere være mulighed for at få en flash-talk. Postersessionen giver jer mulighed for at indgå i direkte dialog, give en detaljeret beskrivelse af jeres projekter samt udveksle kontaktoplysninger med studerende og virksomheder. Herudover vil der blive oprettet en projektbank, som kan tilgås inden arrangementet samt efterfølgende bruges som opslagsværk for aktuelle projekter.

Til arrangementet tilstræbes et deltagerantal på 20 virksomheder, 80 forskere samt 200-300 studerende.


Virksomhed

Til Match Making Day 2019 vil i, som repræsentanter for jeres virksomhed, få mulighed for at møde og rekruttere talentfulde sundhedsvidenskabelige studerende (medicin-, tandlæge-, idræts- og folkesundhedsvidenskabsstuderende) med interesse i projektarbejde i det private erhvervsliv.


Tidspunkt

Torsdag den 31. oktober 2019
Kl. 15.00 – 19.00


Lokalisation

Store Juridisk Auditorium
Victor Albecks Vej, Aarhus C
Bygning 1343, lokale 275

Stakladen
Fredrik Nielsens vej 2, Aarhus C
Bygning 1422, Aarhus C


Tilmelding

Arrangementet er gratis for alle. Hvis du ønsker forplejning under arrangementet skal du dog tilmelde dig med navn og e-mail. Deadline for tilmelding er d. 30. september 2019.

Er du virksomhedsrepræsentant eller forsker/VIP har du mulighed for at uploade en PDF-fil til projektbanken i forbindelse med din tilmelding. Materialet kan også uploades efterfølgende via samme side, dog senest d. 18. oktober 2019.

Hver forskningsgruppe og hver virksomhed kan som udgangspunkt kun deltage med ét projekt, men man er velkommen til at stille op med flere repræsentanter. Tilmelder gruppen/virksomheden sig med flere repræsentanter, skal i udfylde en tilmeldingsblanket for hver enkelt deltager, men dog indtaste samme projekttitel mv.

Tilmeld dig


Kontakt

Praktiske spørgsmål kan rettes til os via mail eller Facebook.

Kontakt os

For samarbejdsmuligheder og kontakt med fakultetet. Kontakt da Charlotte:

Charlotte Ringsted
Prodekan
Mail: charlotte.ringsted@au.dk
Tlf.: +45 93508222


Projektbank

Vi har oprettet en projektbank, som kan tilgås inden arrangementet og efterfølgende bruges som opslagsværk for aktuelle projekter. Vi opdaterer løbende projektbanken.

Gå til projektbanken

Fandt du ikke et projekt, som du fandt interessant? Tag et kig i vores egen projektbank, hvor du bl.a. også kan finde links til både eksterne og interne forskningsprogrammer.


Program

Du kan se programmet for arrangementet nedenfor. Du kan også downloade programmet som PDF-fil ved at trykke på knappen “Download program”.


Velkomst og oplæg Store Juridisk Auditorium (1343-275)
15.00 – 15.10
Velkomst & Introduktion
Kasper Lauridsen
Formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning

Charlotte Ringsted
Prodekan for uddannelse, AU Health
15.10 – 15.30”Det gode forløb – gensidige forventninger fra vejleder og studerende”
TBA
15.30 – 15.40”Vejen ind i den akademiske verden”
TBA
15.40 – 15.50”Et liv i erhvervslivet – innovation og udvikling”
TBA
15.50 – 16.00”Vejen ind i erhvervslivet”
TBA


Flash talks (3 min) og udvalgte oplæg (10 min) – Studenterhuset (lokale M2, M2.2, M2.3)

M2M2.2M2.3
16.15 – 16.35Flash talk 1-5Flash talk 6-10Flash talk 11-15
16.35 – 16.45Pause (kaffe/te & kage)
16.45 – 17.05Oplæg 1-2
Oplæg 3-4
Oplæg 5-6
17.05 – 17.15Pause (kaffe/te & kage)
17.15 – 17.30Flash talk 16-20Flash talk 21-25Flash talk 26-30


Postersession & Lounge med lette anretninger – Stakladen & Studentercaféen
17.30 – 19.00
Postersession (Stakladen)– Virksomhedsrepræsentanter
– Forskere / VIPs fra AU
– Studenterforskere
– Erhvervs- og innovationsorienterede organisationer

Uformel rådgivning og vejledning (Studentercaféen)Selskab for Medicinsk Studenterforskning og Forskeruddannelsen