Close

Om Selskab for Medicinsk Studenterforskning

Society for Medical Student Research

Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) repræsenterer sundhedsvidenskabelige studerende fra Aarhus Universitet i forskningsregi, og henvender sig derved primært til sundhedsvidenskabelige studerende der allerede er i gang med medicinsk forskning, eller kunne tænke sig at beskæftige sig med dette.

Selskabet drives på frivillig basis af studerende der, for de flestes vedkommende allerede er eller har været involveret i medicinsk forskning.

Selskabet har lige fra dannelsen i 2005 haft til formål at fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning i Danmark. Dette gøres ved at etablere kontakt mellem studerende og kommende vejledere, vejlede om prægraduate forskningsmuligheder og arrangere praktiske kurser der øger forskningsinteressen blandt medicinstuderende.

For de studerende som er kommet i gang med forskning afholdes en årlig kongres og SMS udgør et bindeled til andre forskningsorganer i Danmark.

I Aarhus står SMS ofte som bindeled mellem ledelsen for Forskerskolen, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitet på den ene side og de studerende på den anden. Vi har gennem flere år haft et rigt og produktivt samarbejde med Forskerskolen og Institut for Klinisk Medicin vedrørende udformning af retningslinier for forskningsåret og nye tiltag og forbedringer for de forskningsaktive studerende ved Health, Aarhus Universitet.

Møder i SMS

Møde med Forskerskolen

Typisk 2 gange hvert semester mødes vi med ledelsen for Forskerskolen. På mødet drøfter vi aktuelle emner som er relevante for studenterforskningen – både i Aarhus og på nationalt plan.

Bestyrelsesmøde

Vi afholder bestyrelsesmøder den første onsdag i måneden kl. 16.30 til ca. 18.00 i Loungen i Medicinerhuset. Alle er velkomne til at deltage.

Bestyrelsen for SMS

Selskab for Medicinsk Studenterforskning betår af den siddende bestyrelse og eventuelle hangarounds. Bestyrelsen består af femten medlemmer:

  • en formand
  • en næstformand
  • en kasserer
  • en sekretær
  • elleve menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges til den årlige generalforsamling, der afholdes i april. Af de siddende femten bestyrelsesmedlemmer skal minimum tolv være medicinstuderende, og der må således maksimalt sidde tre læger. Foruden den siddende bestyrelse er der mulighed for, at andre interesserede medicinsk forskningsinteresserede kan deltage i vores arbejde (hangarounds).

Hall of fame

Æresmedlemsskab af Selskab for Medicinsk Studenterforskning tildeles som anerkendelse for en enestående og fortjenstfuld indsats for medicinsk studenterforskning.

Luis Sigaard Ferreira

Læge

Medstifter af Selskab for Medicinsk Studenterforskning.
Formand 2005-2008.
Næstformand 2008-2010.
Æresmedlemsskab tildelt
den 26. marts 2008.

Jens Christian Djurhuus, æresmedlem af SMS
Jens Christian Djurhuus

Læge, dr. med., professor emeritus

Tidl. institutleder for Institut for Klinisk Medicin, AU.
Æresmedlemsskab tildelt
den 15. marts 2011.

Bo Løfgren, æresmedlem SMS
Bo Løfgren

Læge, Ph.D., klinisk professor

Medstifter af Selskab for Medicinsk Studenterforskning.
Æresmedlemsskab tildelt
den 15. marts 2015.

Jonathan Yde

Læge, Ph.D.-studerende

Medlem af Selskab for Medicinsk Studenterforskning 2011-2020.
Æresmedlemsskab tildelt
den 20. maj 2020.

Nyheder og artikler om SMS