Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) ved Aarhus Universitet arbejder allerede på at arrangere Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2018 – for 10. år i træk.

Kongressen forventes afholdt fra den 8. – 11. marts 2018.

Tilmelding fra den 15. november til den 1. december 2017. Tilmelding sker ved indsendelse af abstract via tilmeldingsformularen her på hjemmesiden, samt indbetaling af deltagergebyr. Deltagergebyret er endnu ikke fastlagt.

Arrangementet er hovedsageligt henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere ved alle landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. Både forskningsårsstuderende og studerende, der laver/har lavet andre prægraduate forskningsprojekter, inkl. eksperimentelle specialeopgaver, er velkomne.

Ved kongressen præsenterer studenterforskerne deres projekt for de andre deltagere, enten i form af en poster eller et kort foredrag.

Programmet vil desuden være spækket med spændende indlæg omkring forskning og formidling. De bedste præsentation kåres ved gallamiddag lørdag aften.

Arrangementet inkluderer bl.a.:

 • Bustransport tur/retur fra København, Odense og Århus
 • Tre overnatninger inkl. fuld forplejning
 • Et spændende og bredt videnskabeligt program
 • Stor festmiddag og efterfølgende festivitas
 • Præmier til de bedste præsentationer

Deltagere udvælges efter først-til-mølle princippet. Vi opfordrer derfor til, at man uploader sit abstract hurtigst muligt efter den 15. november – det er dato for indsendelse af abstract der er gældende. Abstractet skal skrives på engelsk og må fylde maks. 250 ord (eksl. titel, forfatter(e) og keywords). Abstractet skal indeholde:

 • Title
 • Background
 • Materials and methods
 • Results
 • Conclusion
 • 3 keywords

 

Vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere, der præsenterer egne resultater – enten i form af nye data eller evt. metaanalyser. (Systematiske) reviews vil blive nedprioriteret.

Modtager vi flere tilmeldinger end vi har pladser på kongressen, vil yderligere tilmeldte blive placeret på venteliste. Disse vil få mulighed for at deltage i kongressen i tilfælde af afbud.
OBS! Vi kan ikke garantere at deltagere, der får tilbudt plads pga. afbud kan præsentere deres forskning.

Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget din indbetaling senest d. 15. december 2017 for at tilmeldingen er gyldig. Ved manglende betaling gives pladsen videre til én fra ventelisten. Pga. lang behandlingstid af betalingen fra nogle afdelinger, kan det være en god idé selv at lægge ud og efterfølgende få beløbet refunderet.

Alle deltagere, som har indsendt et abstract, og som får tildelt plads til kongressen, kommer til at præsentere deres forskning enten oralt eller ved en postersession.

I løbet af januar 2018 vil du få at vide, om du har fået en plads til KMS2018.

 

Hold øje med hjemmesiden for opdaterede informationer.

Vi glæder os til at se dig!

 

Mange forskningshilsner,

Selskab for Medicinsk Studenterforskning

 

OBS: Kongressen søges sponsoreret af lægemiddelindustrien. Indsendte abstracts udgives i abstractbogen, der uddeles i forbindelse med kongressen.