Close

27. august 2018

Velkommen til de nye forskningsårsstuderende

Forskerskolen

Selskab for Medicinsk Studenterforskning byder dig velkommen som ny forskningsårsstuderende

Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) vil gerne byde dig velkommen til forskningsåret. Det er et år, som for mange kan have stor betydning for deres fremtid. I løbet af det næste år vil du stå over for mange udfordringer – personlige såvel som faglige. Der vil gennem den kommende tid være både op- og nedture, men i sidste ende, vil du have fået uvurderlig erfaring med dig i rygsækken.

SMS repræsenterer medicinstuderende fra Aarhus Universitet i forskningsregi, og er foreningen for dig, hvis du ønsker råd og vejledning om formalia, forskningsspørgsmål og meget mere. Vi varetager dine interesser som forskningsaktiv studerende, og gennem vores arrangementer vil du komme til at møde andre forskerspirer som dig selv.

Foreningen har til formål at fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning i Danmark. Dette gøres ved at etablere kontakt mellem studerende og vejledere, vejlede om prægraduate forskningsmuligheder, rådgive i forskningsspørgsmål, arrangere kurser og kongresser, samt at skabe forbindelse mellem studenterforskere og andre forskningsorganer i Danmark. Vi står tit som bindeled mellem Ph.D.-ledelsen, Klinisk Institut og universitetet på den ene side og de studerende på den anden. SMS drives på frivillig basis af studerende, der for de flestes vedkommende allerede er involveret i medicinsk forskning eller har været det. I øjeblikket består bestyrelsen af femten stud.med.’er og en skøn flok hang-arounds. Du er altid hjertelig velkommen til vores månedsmøder hver første onsdag i måneden kl 16.30 i Loungen i Medicinerhuset og til at hjælpe os med at planlægge diverse arrangementer.

SMS afholder hvert år i marts Kongres for Medicinsk Studenterforskning. På kongressen inviteres alle forskningsaktive studerende fra sundhedsfakulteterne i hele Danmark til, i et venligt men seriøst forum, at præsentere deres forskningsprojekter. For mange vil det være første gang, de præsenterer deres forskning for et publikum. Præsentationen vil enten være som oral præsentation eller ved en poster – noget som godt kan være svært i starten. Kongressen er for alle, det vil sige også for dig, som kun har protokollen færdig men ingen resultater har endnu. Til vurdering af det faglige indhold inviterer vi ledende eksperter indenfor de forskellige fagområder. Arrangementet har været en stor succes med over 100 deltagere årligt fra både København, Odense, Aalborg og Aarhus. Kongressen har modtaget stor ros fra både deltagere, inviterede chairmen og officielle gæster.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på mail@studenterforskning.dk. Du kan læse mere om forskningsåret og søge hjælp til forskellige dele af forskningsprocessen på www.studenterforskning.dk.

Med disse ord, velkommen til forskningsåret!

Med venlig hilsen

Selskab for Medicinsk Studenterforskning

 

Hent velkomstbrevet som pdf