Selskab for Medicinsk Studenterforskning tilbyder en række guides i studenterforskningsaktiviteter. Vejledningerne er ment som en trinvis gennemgang af rækkefølgen i hvordan man bør få afklaret diverse spørgsmål. Vejledningerne er udarbejdet af studerende som selv har været engageret i lignende forløb.

Det er tiltænkt at vejledningerne kan downloades og bruges som guide gennem forberedelsen til forløbene. Hvis du har kommentarer til indholdet og/eller formen må du meget gerne skrive en mail til os om dette. Vi tager forbehold for at der kan forekomme fejl i vejledninger, som kan skyldes ændringer i studieordningen eller lignende.

Da der er sket væsentlige ændringer på mange områder der berører studenterforskningen, arbejder vi i øjeblikket på at opdatere vejledningerne. Kommentarer er meget velkomne!

Vejledningerne er under opdatering. For konkrete praktiske informationer om ansøgningstidpunkt, process mv henvises til Forskeruddannelsens hjemmeside talent.au.dk.

Klik på nedenstående links for at downloade vejledningen:

Forskningsåret (opd. 2014).

Forskningsårsfinansiering (opd. 2016).

Kandidat PhD (opd. 2014).

Forskning i udlandet (opd. 2011).

Forskningsvikariat (opd. 2011).

Den gode præsentation (opd. 2011).

Den gode præsentation – Slides ved Helle Prætorius.