Close

4. januar 2020

Ulønnet medarbejder til ph.d.-projekt om simulationstræning i akutmedicin

Forskningsassistenter og facilitator til Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital søges til start hurtigst muligt

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Vi søger flere forskningsassistenter og en facilitator til at hjælpe med dataindsamling på et ph.d.-projekt udgående fra Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital.

Dataindsamlingen omfatter in-situ simulationer. In-situ simulationer er patientsimulationer, som foretages i de kliniske rammer fremfor i et færdighedslaboratorium. Derved kan der trænes med den reelle personalesammensætning, faciliteter og det udstyr, som også anvendes i den kliniske hverdag, så simulationerne er så virkelighedstro som mulige.

Dataindsamlingen er igangværende, og du vil komme til at indgå i et team af forskningsassistenter tilknyttet projektet. Dataindsamling forventes at løbe til foråret 2021. Dataindsamling vil foregå primært på Aarhus Universitetshospital og enkelte simulationer udenbys. Der vil altid være arrangeret transport tur/retur fra Aarhus Universitetshospital ved dataindsamling udenbys. Der vil skulle afsættes maksimalt 2 timer pr. simulation på Aarhus Universitetshospital og 5 timer ved simulationer udenbys. Simulationer kan afholdes 24/7, og der afholdes ca. 2,5 simulation pr. 2 uger. Det forventes, at du deltager i mindst 4 simulationer pr. måned.

Opgaver som forskningsassistent

Du vil indgå som assistent ved simulationerne, og skal hjælpe med afviklingen heraf. Dine opgaver er enten at betjene udstyr under simulationen eller notere deltagerne. Intet krav til gennemført semester.

Opgaver som facilitator

Du skal facilitere simulationen og sørge for, at den forløber som planlagt. Dvs. dine opgaver omfatter at sørge for at relevante oplysninger udleveres undervejs i simulationen, og samtidig har du til ansvar at hjælpe assistenterne, såfremt der opstår problemer undervejs. Du skal have afsluttet klinikopholdet på 9. semester eller have erfaring med simulationstræning.

Stillingerne er ulønnet, men med mulighed for at få forskningserfaring. Stillingen som facilitator medfører medforfatterskab på en artikel ved deltagelse i minimum 30 simulationer og ved ønske herom. Der vil være oplæring inden deltagelse i simulationerne. Vi er en forskningsgruppe bestående af flere ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende, og der vil være mulighed for at snuse til gruppens øvrige projekter og forskning generelt. Hvis du er særlig interesseret, kan der evt. være mulighed for egen forskning.

Kontakt

Er du interesseret, så send en ansøgning, CV, aktuelt semester, samt hvor meget du forventer at kunne hjælpe til læge, ph.d.-studerende Mathilde Stærk på matsta@rm.dk. Spørgsmål kan rettes til ovenstående kontakt.