Close

Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2019

Kongres for Medicinsk Studenterforskning

Tilmeldingen til KMS19 er åben til og med 20. december 2018 kl. 16.00.

Velkommen til tilmeldingssiden for Kongres for Medicinsk Studenterforskning. Tilmelding sker ved indsendelse af abstract samt indbetaling af deltagergebyr.

Deltagere udvælges efter først-til-mølle efter tidspunkt for indsendelse af abstract. I løbet af januar 2019 vil du få endeligt at vide, om du har fået en plads til KMS 2019, og hvorvidt du skal præsentere oralt eller en poster.

Retningslinjer for indsendelse af abstract

Inden du går til tilmelding er det vigtigt, at du har læst vores retningslinjer for indsendelse af abstract.

Læs retningslinjer

Vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere, der præsenterer egne resultater – enten i form af nye data eller evt. metaanalyser. Reviews (systematiske) vil blive nedprioriteret.

Billettyper

Tjek venligst detaljerne for hver billettype, inden du påbegynder tilmeldingen.

Vi har oprettet en række billettyper, da vi har modtaget et antal legater fra forskellige universiteter og sygehuse. Disse legater er tiltænkt studerende fra samme universitet eller hospital, der ikke på anden vis kan skaffe finansiering for deltagelse i KMS19.

Deltagergebyret er på 3.000,00 kr., som du bedes indbetale via bankoverførsel, jf. vores retningslinjer.

Tilmelder du dig KMS19 via et legat, vil du i forbindelse med tilmeldingen blive bedt om at uploade dokumentation (som en PDF-fil) for, at du er tilknyttet det pågældende universitet eller hospital. Kan vi ikke verificere, at du er tilknyttet universitetet eller hospitalet, kan vi i yderste konsekvens blive nødt til at afvise din tilmelding.

SMS opfordrer til, at man tilmelder sig med egenbetaling, såfremt man kan skaffe finansiering gennem vejleder eller en fond, så kollegaer, der ikke kan skaffe finansiering, har mulighed for at komme med på et legat.

Tilmeldingsprocessen

Inden du begynder den egentlige tilmelding bedes du have følgende materialer klar:

 • Færdigskrevet Abstract i en tesktfil, klar til copy+paste.
 • 3 stikord til abstractets emne.
 • En af følgende:
  • Afklaring om finansiering.
  • Udfyldt formular for at søge legat til KMS18.
  • Hent formular

Venteliste

Hvis vi får flere deltagere end der er plads til, opretter vi en venteliste. Er man på venteliste, kan man få tilbudt en plads til KMS19 i tilfælde af afbud. Tilmelding til ventelisten vil foregå med indsendelse af abstract. Vi kan dog ikke garantere, at deltagere, der får tilbudt plads pga. afbud, kan præsentere deres forskning.

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2019
  21. marts 2019 - 24. marts 2019
  16:30 - 12:30

Lokation:  

Venue Phone: 73 46 52 00

Venue Website:

Adresse:
Sandbjergvej 102, Sønderborg, 6400, Denmark

Beskrivelse:

Sandbjerg Gods er Aarhus Universitets kursusejendom beliggende ud til Als Sund lige nord for Sønderborg. Ejendommen, der er et gammelt gods, ligger i det historiske område Sandbjerg på halvøen Sundeved, i nærheden af Øster Sottrup og Nydam Mose.Til daglig drives Sandbjerg Gods som en selvejende institution.

Ejendommen består af en række bygninger:

 • Avlsbygningerne består af fire fløje. Her er receptionen placeret. I den ene fløj ligger Stalden (auditoriet), mens Magasinet (kantinen) ligger i den modsatte ende. Gennem Magasinet er der adgang til Palæet. Den nye fløj er indrettet med værelser, hvor kongresdeltagerne er indkvarteret under kongressen.
 • Palæet er hovedbygningen og rummer i stueetagen spisestue, fjernsynsstue, herreværelse, kabinet, bibliotek og havestue, der tjener som opholdsareal for godsets gæster. På 1. sal er der grupperum og værelser.
 • Forpagterboligen, hvor bestyrelsen for SMS holder til under kongressen.
 • Enghuset, hvor der afholdes postersessioner. Ligger lige over for den nye bygning.
 • Brænderiet, hvor der også afholdes postersessioner. Ligger lige over for Avlsbygningen.

Det nuværende Sandbjerg Gods blev opført af lensgreve Conrad Georg Reventlow i årene 1783 til 1788. Slægten Reventlow ejede Sandbjerg Gods helt frem til 1929, hvor det blev solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl. Ellen Dahl skænkede i 1954 godset til Aarhus Universitet som, ved hendes død i 1959, overtog den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.