Close

29. oktober 2014

Til forskningsårsstuderende 2013 og 2014: undersøgelse om forskningsåret

Center for Medicinsk Uddannelse på AU er lige nu i gang med en stor spørgeskemaundersøgelse om forskningsåret. Undersøgelsen er delt i to, og handler om hvilke kompetencer du får som forskningsårsstuderende, samt hvilke incitamenter og karriereovervejelser, du har haft i forbindelse med forskningsåret.

350 har svaret
Undersøgelsen har været åben i ca. 4 uger, og i den tid har hhv. 33 % og 44 % svaret på de to spørgeskemaer. Der er brug for en svarprocent på 60-70 %.

Derfor er det vigtigt, at endnu flere bruger lidt af deres tid på at svare på de to spørgeskemaer. Jo højere svarprocenten er, jo bedre kan vi sige noget om, hvad forskningsårsstuderende lærer, hvad der driver jer til at forske, og hvilke faktorer i studiemiljøet, der har betydning for bl.a. trivsel.

Læg benene op, tag en kop kaffe, sæt tiden af – og deltag
Gå ind nu og fortæl os om dine erfaringer. Hvert eneste svar tæller, og i sidste ende kan undersøgelsen være med til at forbedre forskningsåret for fremtidige forskningsårsstuderende. Så sæt tiden af – spørgeskemaet om kompetencer tager ca. 30 minutter, mens spørgeskemaet om incitamenter og karriereovervejelser tager ca. 20 minutter. Hvis du vil, kan du holde pause undervejs.

Spørgeskemaerne kommer i to separate mails. Har du ikke modtaget e-mails? Tjek dit spamfilter – eller send en mail til thea.t@medu.au.dk<mailto:thea.t@medu.au.dk>.