Close

19. juni 2018

Aarhus Universitets talentforløb er nu åbne for ansøgning

I fredags d. 15. juni 2018 åbnede Aarhus Universitet for deres nyeste tilbud til innovation- og forskningsinteresserede sundhedsvidenskabelige studerende.

Det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, Health, åbnede første gang for to nye tværfaglige talentforløb i august 2017, hvor i alt 30 studerende, fordelt på et forskningsrettet og et erhvervsrettet talenforløb, havde mulighed for at blive tilbudt en plads.

Talentforløbet er tænkt som et ekstracurriculært tilbud til kandidatstuderende. Den normale studieaktivitet fortsætter altså sideløbende med deltagelsen i forløbet, og deltagerne vil således kunne færdiggøre deres uddannelse inden for normeret tid.

Prodekan for talentudvikling på Health, Lise Wogensen Bach, der også sidder i arbejdsgruppen bag forløbet, udtaler: ”Talentforløbet er et tilbud om en ny vej ind i forskergerningen for alle kandidatstuderende på Health og kan ses som et supplement til forskningsåret.”

Nu åbner tilmeldingen for det næste hold ansøgere, der kan forvente at starte på forløbet 1. oktober 2018. Forløbene er henvendt til de studerende, som er motiverede for, og som har mod på at prøve kræfter med forskning eller innovation.

Deadline for tilmelding er d. 31. august 2018 og der vil blive afholdt samtaler medio september.

Der kan læses mere om forløbene og om hvordan man ansøger på: www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/talent-og-forskningsforloeb.