Abstracts til Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2018 inddeles i baggrund, materialer & metoder, resultater og konklusion. Vi har desuden tilføjet et afsnit om tilkendegivelser, hvori vi opfordrer til, at man tilkendegiver, hvem der har finansieret ens projekt og hvis der er økonomiske interesser i projekter.

Titlen er begrænset til 200 tegn, baggrund, materialer & metoder, resultat-afsnit og tilkendegivelser har en begrænsning på 500 tegn per afsnit, mens konklusionen er begrænset til 300 tegn.

Vi tilføjer “Background”, “Methods”, “Results” eller “Conclusion” i starten af det pågældende afsnit, når vi trykker Abstractbogen, så det behøver du ikke selv at skrive.

Abstractbogen skrives i LaTeX med UTF-8 tegnsætning. Skal du bruge specialtegn, græske bogstaver eller matematiske tegn, så brug venligst formlerne, der er angivet på nedenstående sider:

Græske bogstaver

Hævet og sænket skrift

Matematiske tegn

Citationstegn

Bulletpoints og nummererede lister