Close

18. juni 2022

Spændende klinisk forskningsprojekt og forskningsår på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Randers

PATIENTINDDRAGELSE I KLINISK FORSKNING

Baggrund

Med patientinddragelse åbnes der op for patientperspektivet som grundlag for forskningens mål og processer. Med patientinddragelse ind i forskning kan man potentielt afdække oversete forskningsspørgsmål, bidrage til at optimere forskningsdesign og sikre et patientcentreret outcome, hurtigere rekruttering, højere compliance, fuldført follow up og værdifulde data.

Arbejdet under forskningsåret

Forskningsåret vil foregå på Regionshospitalet Randers. Du vil komme til at indgå i forskerteamet både på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler og Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers samt Biomedicin, Aarhus Universitet, hvor vejledergruppen arbejder på.

Forskningsåret vil omhandle hvordan patienterne kan mere inddrages i klinisk forskning med henblik på at optimere forholdene i forbindelse med rekruttering af patienter til forskningsprojekter. Du vil komme til at være i tæt kommunikation med patienterne, udføre interviews med dem og arbejde med spørgeskemaer.  

Om dig

Du har interesse for feltet og for forskning, og er parat til at engagere dig og arbejde selvstændigt med dit eget forskningsprojekt.

Vi planlægger forskningsåret i primo 2023.

Vejledere
  • Overlæge, klinisk lektor, phd, Pinar Bor, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers
  • Lektor Agnete Larsen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
  • Senior forsker, phd, Antropolog Pia Kirkegaard, Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
  • Post doc phd, Mette Tranberg, Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
Ansøgning

Hvis dette lyder som noget for dig, så send en kort motiveret ansøgning (max ½ side) + CV til overlæge Pinar Bor- isibor@rm.dk snarest.