Close

13. januar 2014

Science in the City

Festivalen foregår i dagene 21. – 26. juni 2014 på Carlsberg-grunden i København som en del af ESOF-2014-konferencen. Science in the city indgår som et af tre elementer i EuroScience Open Forum 2014, der desuden består af en faglig konference og en messe tilknyttet den faglige konference (hvor kun betalende til konferencen har adgang).

Målgruppen er den brede danske befolkning, ligesom journalister og konferencedeltagere også forventes at besøge Science in the city. Der forventes 25.000 besøgende på festivalen. Science in the city giver Aarhus Universitet/deltagerne en god mulighed for at positionere sig og formidle forskning til den brede befolkning samt til konferencegæster fra ind- og udland. Vi er især på udkig efter yngre forskere (kandidatstuderende, ph.d.-studerende og andre yngre forskere), som har lyst til at formidle deres forskning for en bredere offentlighed.

Formidlingen skal have karakter af en stor grad af ”hands-on” i de forskellige aktiviteter. De besøgende skal kunne prøve, mærke, smage, teste etc. Disse hands-on er indgangsvinklen til, at forskerne kan fortælle om forskningen bag. Disse suppleres med korte foredrag om andre emner indenfor temaet.

Bidrag fra Health skal kunne relateres til temaet ”Kroppen”.

Hvis du er interesseret i mere info senest onsdag d. 15. januar.

Læs mere om Science in the city her.