Close

22. august 2018

Særlig rådgiver ved tvivl om god forskningsskik fortsætter på Health

Professor Ebba Nexø fortsætter som Healths særlige rådgiver i ansvarlig forskningspraksis. Professor Henrik Toft Sørensen er ny suppleant.

Professor Ebba Nexø fortsætter som særlig rådgiver i ansvarlig forskningspraksis på AU. Professor Henrik Toft Sørensen bliver ny suppleant.

Hvert fakultet har en rådgiver og en suppleant, der står til rådighed, hvis en studerende eller medarbejder har spørgsmål til forskningspraksis eller har mistanke om uredelighed i forbindelse med forskning. På Health har den tidligere overlæge i klinisk biokemi, professor, dr.med. Ebba Nexø siden ordningens indførelse været udpeget som særlig rådgiver. Ordningen med særlige rådgivere blev indført i 2015 som led i universitetets strategi om god videnskabelig praksis. Hendes opgave er “i fortrolighed at lytte, rådgive og tilbyde [sig] som mægler.”

Som suppleant indtræder professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling. Han afløser professor Michael Wæth.

Alle studenterforskere er velkommen til at kontakte Ebba Nexø eller Henrik Toft Sørensen i forbindelse med tvivl om forskningsuredelighed eller ved begrundet mistanke. Læs mere om nyheden på AU Newsroom.

Kontakt

Professor, dr.med. Ebba Nexø
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Mobil: 40 46 59 54
Mail: enexo@clin.au.dk

Professor, dr.med. Henrik Toft Sørensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Tlf: 87 16 82 15
Mail: hts@clin.au.dk