Close

26. juni 2017

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Udpluk af fundatsen:

Fondens formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af uformuende dygtige yngre mennesker på 35 år eller yngre inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning.


 

Legat til Udlandsophold, dvs. praktik-/studieophold, forskningsophold, bacheloruddannelse, kandidatuddannelse. Ph.d. eller LLM.

Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september 2017

Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.
Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person.
Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.

Der vil blive udvalgt 6 til 8 ansøgere, der er akademisk outstanding og meget dedikeret til deres uddannelse/forskning, til Jorcks Rejsestipendium på 200.000 kr.

For at komme i betragtning til Jorcks Rejsestipendium, skal opholdet i udlandet være på mindst 2 semestre (8 måneder).

Bestyrelsen vil vurdere ansøgningerne på relevante karakterudskrifter, anbefalinger fra fagkyndige personer og motivationen. Det vil derudover være en fordel, hvis institutionen anbefaler studie-/forskningsopholdet.

Personer inden for nedennævnte fagområder kan søge:

Merkantile område:
Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.
Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/ bachelorer/kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

 

Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september 2017

Der skal kun søges elektronisk via www.fonde.danskerhverv.dk. under formålet: Udlandsophold for henholdsvis: merkantil, ingeniør eller jura, samfundsfag, medicin.

 

Spørgsmål til opslaget kan mailes til Annette Bergmann, abe@danskerhverv.dk