Close

22. august 2018

Invitation til PhD Day 2019 med temaet “Excel, Explain and Excite”

Fredag d. 25. januar 2019 afholdes den årlige PhD Day

Temaet for næste PhD Day, hvor både Ph.D.-studerende, forskningsårsstuderende og studerende på det forskningsrettede talentforløb samles, er et resultat af nutidens debat, hvor der ikke stilles store krav til dokumentation, og hvor der overalt på de sociale medier, og sågar i de etablerede medier, florerer fake news. Forskere har derfor en større opgave med at excellere, eksemplificere og engagere, og altså ikke blot at bedrive den mest grundige forskning, men også at oplyse og præsentere forskningen på en måde, der er til gavn for den brede befolkning.

PhD Day 2019 afholdes d. 25. januar på Centralværkstedet i Aarhus C, hvor programmet vil være spækket med spændende foredrag med udvalgte talere, posterpræsentationer og orale præsentationer, foredragskonkurrencen Fogh Nielsen Prize competition, uddeling af JCD-prisen og festmiddagen om aftenen.

PhD Day er en årlig tilbagevendende begivenhed på Aarhus Universitet, og er arrangeret af Ph.D.-foreningen i samarbejde med forskerskolen.

Du kan læse mere om begivenheden og hvordan man submitter abstract mv. på forskerskolens hjemmeside. Invitationen til dagen kan downloades her.

Følg med på Facebook-begivenheden.