Close

10. december 2021

Ph.d. studerende / kandidat (MD)-ph.d. studerende søges til børneonkologisk forskningsprojekt

Baggrund:

Akut myeloid leukæmi (AML) er en sjælden men alvorlig cancersygdom hos børn med en overlevelse på ca. 75%, hvor sygdomstilbagefald er hyppigste årsag til død. AML klassificeres på baggrund af de genetiske forandringer i leukæmicellerne med betydning for prognosen. Omkring 15-20% af AML har genetiske forandringer relateret til myelodysplasi og disse har en dårligere prognose med overlevelse på omkring 60%.

Nye teknologier som genomsekventering har muliggjort detaljerede genetiske undersøgelser af leukæmiceller og bedret forståelsen af sygdommens opståen og prognose.

Metode:

Ph.d. projektet skal undersøge AML med myelodyplasi-relaterede genetiske forandringer (AML-MRC) hos børn. Projektet består dels i et stort internationalt projekt, der skal undersøge karakteristika og prognose for AML-MRC fra forskellige studiekohorter i det internationale børne-AML konsortium. Herudover omfatter projektet en detaljeret molekylærbiologisk karakteristik af AML-MRC ved helgenomsekventering, RNA (transkriptom) sekventering og proteom-undersøgelse.

Om projektet: 

Projektet er planlagt til start 1. september 2022 (ansøgning ved ph.d.-skolen, Aarhus Universitet, senest 1. marts 2022). Projektet gennemføres i samarbejde med molekylærbiolog, lektor Linda Holmfeldt ved Uppsala Universitet i Sverige, hvor en del af laboratorieundersøgelserne er planlagt til at foregå.

Projektet er støttet af en bevilling på 2 mio. kroner fra Børnecancerfonden.

Hovedvejleder: Professor, overlæge Henrik Hasle

Medvejledere: Kristian Løvvik Juul-Dam, ph.d., HU-læge i pædiatri; Morten Krogh Herlin, læge, ph.d. studerende; Linda Holmfeldt, lektor, molekylærbiolog

Om dig:

Læge eller medicinstuderende med mindst et år tilbage af kandidatdelen (adgangskrav for kandidat-ph.d. studerende). Ansøgere med dokumenteret interesse for pædiatri og forskning prioriteres. Interesse for molekylærgenetik og laboratorieforskning er ligeledes en fordel.

Ved interesse i projektet bedes du sende motiveret ansøgning med CV til Henrik Hasle pr. hasle@dadlnet.dk; deadline torsdag d. 13 januar 2022.