Close

9. maj 2019

Forskningsår i ortopædkirurgi og infektioner

Forskningsårsstuderende til Ortopædkirurgisk forskning, AUH

Er penetrationen af antibiotika til knoglevæv sufficient?

Ortopædkirurgiske infektioner udgør et stort problem i det danske sundhedsvæsen. Der eksisterer ikke forskning, som tilfredsstillende beskriver, hvorvidt der opnåes tilstrækkeligt høje koncentrationer til at forebygge og behandle infektioner i knoglevæv og tilhørende bløddele. Behandlingen af ortopædkirurgiske infektioner bygger derfor i vid udstrækning på et erfaringsgrundlag, som mangler videnskabelig dokumentation.

Vores forskningsgruppe har udviklet en ny teknik, mikrodialyse-teknikken, til måling af antibiotikakoncentration i knoglevæv. Metoden viser allerede nu lovende resultater. Vi ønsker derfor at udvide vores forskningsgruppe med minimum én forskningsårstuderende. Det er vores ambition at vedkommende skal begynde hurtigst muligt.

Ifm. nævnte forskningsår kan du forvente at opnå dyreeksperimentel erfaring, stifte kendskab med GCP-monitorerede kliniske lægemiddelforsøg og forventeligt opnå mindst én videnskabelig publikation. Såfremt nævnte opslag har din interesse bedes du sende en kort motiveret ansøgning (max ½ A4-side) til undertegnede hurtigst muligt.

Kontakt ph.d.-studerende Pelle Hanbergpellehanberg@clin.au.dk.