Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) repræsenterer medicinstuderende fra Aarhus Universitet i forskningsregi, og henvender sig derved primært til medicinstuderende der allerede er i gang med medicinsk forskning, eller kunne tænke sig at beskæftige sig med dette. Selskabet drives på frivillig basis af studerende der, for de flestes vedkommende allerede er eller har været involveret i medicinsk forskning. I øjeblikket består bestyrelsen af 14 prægraduate medlemmer (stud.med.’er) og 1 post-graduat (cand.med).

Selskabets har lige fra dannelsen i 2005 haft til formål at fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning i Danmark. Dette gøres ved at etablere kontakt mellem studerende og kommende vejledere, vejlede om prægraduate forskningsmuligheder og arrangere praktiske kurser der øger forskningsinteressen blandt medicinstuderende. For de studerende som er kommet i gang med forskning afholdes en årlig kongres og SMS udgør et bindeled til andre forskningsorganer i Danmark. I Aarhus står SMS ofte som bindeled mellem PhD-skoleledelsen, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitet på den ene side og de studerende på den anden.  Vi har gennem flere år haft et rigt og produktivt samarbejde med PhD-skolen og Institut for Klinisk Medicin vedr. udformning af retningslinier for forskningsåret og nye tiltag og forbedringer for de forskningsaktive studerende ved Health, Aarhus Universitet.

Som et nyt nationalt tiltag afholdt SMS i 2008 den første landsdækkende Kongres for Medicinsk Studenterforskning (www.studenterkongres.dk), hvor alle sundhedsvidenskabeligt forskningsaktive studerende var inviteret. Siden er der afholdt i alt 5 kongresser senest 8-10 marts 2013, og det er en dermed blevet fast årlig begivenhed. På kongressen har deltagerne mulighed for, i et venligt, men seriøst forum, at præsentere deres forskning, enten som oral præsentation eller ved en poster. Til vurdering af det faglige indhold inviterer vi ledende eksperter indenfor mange forskellige fagområder. Arrangementet har været en stor succes med deltagelse af 80-100 studenterforskere årligt, fra både Købehavn, Odense og Aarhus, og har modtaget stor ros fra både deltagere, inviterede chairmen og officielle gæster.

SMS er desuden en forening der fungerer som et vejledende organ i forbindelse med at finde projekter og vejledere ved fx. forskningsår. Hertil kommer at SMS i 2011, har udgivet en række vejledninger for studerende, som omhandler forskningsåret, finansiering, forskningsvikariat, MD-PhD, forskning i udlandet samt den gode præsentation.

Slutteligt arbejder foreningen for at sikre forskningsårets eksistens, dels gennemopretholdelse af finansieringsmuligheder og dels ved at sikre en fortsat mulig integration mellem forskning og studier ved Health, Aarhus Universitet.

 

Diplom

Den 5. maj 2011 modtog formand Thomas Lass på vegne af Selskab for Medicinsk Studenterforskning en pris fra sundhedsminister Bertel Haarder på 10.000,- på National Museet i København for det arbejde, som fra selskabet siden 2005 er præsteret i at fremme præ-graduat forskning i Danmark i almindelighed og i Aarhus i særdeleshed. Prisen blev uddelt ved årsmødet for Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning – en tænketank under Indenrigs – og Sundhedsministeriet.

Læs talen her.

Find presseomtale her.

På billedet ses Thomas Lass (Formand for SMS) og daværende Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder
Fra venstre mod højre ses Luis Sigaard Ferreira (Formand for SMS 2005-2008, bestyrelsesmedlem), Jens Christian Djurhuus (Æresmedlem af SMS & Leder af Klinisk Institut, Aarhus Universitet), Stine Karlsen (tidl. bestyrelsesmedlem), Poul Jaszczak (Formand for NSS), Thomas Lass (Formand for SMS 2011-2012, bestyrelsesmedlem), Morten Schmidt (Formand for SMS 2010-2011)
Takketale ved formand Thomas Lass