Fakultetet Health på Aarhus Universitet lancerer et nyt talentforløb i efteråret 2017. Forløbet hedder Business and Innovation Honours Programme og er primært for medicinstuderende, der har afsluttet 2. semester på uddannelsen. Dog er der også mulighed for optagelse, hvis man har en anden profil.

Interesserede kan læse mere på AU’s hjemmeside.

Nyt Business og Innovationsforløb på AU Health