Close

31. marts 2019

Medicinstuderende til hjælp med opstart af database

Artikelsøgning om repurposed drugs i cancerbehandling

Den medicinstuderende skal skimme artiklerne for, hvilke sygdomme, pathways og mutationer, de vedrører og sætte dette ind i vor database. De behøver ikke nødvendigvis i første omgang at forstå sammenhænge og virkningsmekanismer, men blot katalogisere, hvad hver enkelt artikel omhandler.

Der tilbydes sparring og hjælp til artikelsøgning, mest oplagt mhp. at skrive artikler om epidemiologiske studier af sammenhænge mellem indtag af eksisterende ikke-cancer lægemidler og cancerforekomst. Vi har, med et stort overblik inden for hhv. brystkræft og lungekræft, fokus på synergi-effekter mellem forskellige stoffer. En Ph.D. tæt på gruppen har god kontakt til Klinisk Epidemiologisk Afdeling i Aalborg, hvor der er ideelle muligheder for registerforskning på højt niveau.

Vi arbejder mest hjemme og det er mest praktisk, hvis interesserede studerende bor i nærheden af Aarhus eller Viborg. For mere info kontakt overlæge Pavia Lumholt, Plastikkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital på pavialu@me.com.