Close

28. august 2017

Medical Innovation Day 2017 (deadline 31/8)

Den 6. oktober 2017 afholder Health Medical Innovation Day (MID). MID er tænkt som et årligt tilbagevendende arrangement, der går på skift mellem forskerskolerne: Biomedicin, ClinFO og Folkesundhed. I 2017 er det Biomedicin, der er ansvarlig for udvikling og afholdelse af arrangementet.

Hensigten er, at eksponere de studerende og Ph.d. studerende for virkelige cases og challenges præsenteret af relevante virksomheder for derigennem at sætte rammen for et fremtidigt samarbejde om projekter og udvikling af innovative idéer.

 

MID består af oplæg fra industrien og de akademiske miljøer. Derudover er der fokus på (1) Challenges og (2) Innovative idéer, hvor bl.a. Ph.d.-studerende og studerende skal arbejde med virksomhedernes problemer (challenges).

 

Challenges: De studerende inddeles i grupper, hvorefter de vælger hvilket bidrag de ønsker at arbejde videre med. Grupperne arbejder med idéer, præsentationsmetoder og udvælgelsesmodeller (bl.a. NaBC-modellen) og bliver instrueret og faciliteret undervejs. Til sidst præsenterer grupperne deres løsninger, hvorefter virksomheder giver feedback.

 

Innovative idéer: De Ph.d. studerende får mulighed for at præsentere, igennem korte oplæg, deres forskning og unique selling point. Igennem dagen instrueres de Ph.d. studerende i bl.a. NaBC-modeller for at kunne præsentere deres forskning kort og præcist for repræsentanterne fra industrien. Herefter følger en vurdering af de innovative idéer ift. værdi.

Som en afslutning på dagen udvælges de mest egnede idéer og fremlægges for et panel af virksomheder.

 

Se mere og tilmelding på dette link:

 

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/medical-innovation-day-new-ways-to-find-your-industry-partner/