Close

1. september 2022

Karakteristik af følger efter COVID-19 – betydning af SARS-CoV-2 antistof niveau og vaccination

Om projektet:

Der ses langvarige følger efter COVID-19 – selv efter et mildt akut forløb. Nylige undersøgelser tyder på
at vaccination mindsker risiko for følger efter COVID-19, men der er ikke entydige resultater om
betydningen af SARS-CoV-2 antistofniveau. På AUH er der oprettet en Post COVID Kohorte, som vi følger
efter henvisning med følger efter COVID-19. Vi finder at patienterne har multiple symptomer og nedsat
funktionsniveau. Vi har aktuelt ikke parakliniske markører der kan prædiktere forløbet.

Hos disse patienter ønsker vi at undersøge betydningen af vaccination og antistofniveau for
sværhedsgraden af følger efter COVID 1 år efter henvisning. Med studiet håber vi at kunne karakterisere
Post COVID-19 patienter nærmere mhp at prognosticere forløb. Der foreligger tilladelse til projektet.

Vi kan tilbyde:

Fuldt finansieret forskningsår
Deltagelse i multidisciplinært forskningsprojekt vedr Post COVID (MULTICOV).
I forskningsåret vil du deltage i dataindsamling på patienter med følger efter COVID-19 i Infektionsklinikken.

Du vil arbejde med kliniske data og spørgeskema data.
Projektet vil kunne resultere i minimum 1 publikation.
Hovedvejleder: Jane Agergaard, afdelingslæge og klinisk lektor i Infektionssygdomme, AUH

Krav til dig:

  • Du læser på kandidatdelen på medicinstudiet
  • Du kan arbejde selvstændigt og kan bidrage positivt i samarbejdet i den multidisciplinære forskningsindsats
  • Du har lyst til at lære at foretage dataindsamling, statistiske analyser og præsentation af resultater i en publikation

Hvis du har lyst at høre mere:
Kontakt Jane Agergaard, janeager@rm.dk senest 15. september.