Close

5. maj 2021

Hjernerystelses Ph.d.-projekt

Vi tilbyder en stud.med. (integreret Ph.d.) eller en færdiguddannet læge et Ph.d.-projekt med fokus på behandling af følgerne efter hjernerystelse. Du skal indgå i et større tværdisciplinært forskningsprojekt, hvor borgere i Region Midtjylland, med følger efter en hjernerystelse, tilbydes et 8 ugers behandlingsforløb. Vi tænker os, at du henover sommeren får skrevet din Ph.d.-protokol med deadline 1.9 og med forventet ansættelse som Ph.d.-studerende 1.1.22. Der er sikret 2/3 finansiering indtil videre.

Jørgen Feldbæk Nielsen, professor overlæge dr.med.
Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for Neurorehabilitering
78419043
joerniel@rm.dk