Close

29. september 2021

Health Studenterforskningspris 2022

Hvis du er vejleder for en studerende, der har udmærket sig gennem et særligt fremragende skriftligt arbejde, så har du nu mulighed for at indstille vedkommende til Healths Studenterforskningspris 2022.

Prisen er stiftet af Akademisk Råd med henblik på at fejre og synliggøre studenterforskningens bredde på Health. Derfor opfordres vejledere fra alle institutter til at indstille en dygtig studerende, forskningsårsstuderende eller kandidat-ph.d.-studerende.

Arbejdet, for hvilket prisen kan gives, kan tage mange former (speciale, artikel, forskningsårsrapport, bacheloropgave mv.) og skal være afsluttet i studietiden.

Frist for indstillinger d. 15. november 2021.

Læs mere om hvem der kan indstilles, hvordan du gør, og hvilke kriterier der lægges til grund for bedømmelsen: https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/underviser-og-studenterpriser/health-studenterforskningspris/

Health Student Research Prize 2022

If you are supervisor to a student who has excelled through a particularly excellent written work, then you now have the opportunity to nominate him or her for Health’s Student Research Prize 2022.

The award was introduced by the Academic Council with the aim of celebrating and highlighting the breadth of student research at Health. We therefore encourage supervisors from all departments to nominate a talented student, Research Year student or Integrated PhD student.

The work for which the award can be given, can take many forms (Master’s thesis, article, Research Year report, Bachelor’s project, etc.) and must be completed during the study period.

Deadline for nominations is 15 November 2021.

Read more about who can be nominated, how you nominate, and what criteria are used for the assessment: https://health.medarbejdere.au.dk/en/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/underviser-og-studenterpriser/health-student-research-prize/