Close

6. marts 2020

Fuldt finansieret forskningsår om kirurgisk videreuddannelse

Studerende søges et fuldt finansieret forskningsår på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet, med start 1. februar 2021

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Om projektet
Projektet omhandler postgraduat kirurgisk uddannelse og inkluderer introduktionslæger indenfor specialerne Kirurgi, Gynækologi og Obstetrik og Urologi i Videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Nordjylland). Projektet skal undersøge hvilken betydning uddannelsesmiljø i afdelingerne har for introduktionslægernes videreuddannelse og karrierevalg.

Der er i 2019 indsamlet data ved hjælp af det validerede spørgeskema ’Postgraduate Hospital Educational Environment Measure’ (PHEEM). Dataindsamlingen fortsætter i hele 2020.

Stillingen
Du vil skulle foretage en kvantitativ analyse af de indsamlede data fra spørgeskemaet PHEEM. Derudover skal der laves en opfølgende undersøgelse af introduktionslægernes videreuddannelse og karrierevalg. Inden ansættelsesstart, forventes det at du bidrager til at definere projektet yderligere og tager aktiv del i protokolskrivning frem mod ansøgningsdeadline d. 15. oktober 2020.

Som forskningsårsstuderende ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser vil du arbejde tæt sammen med den tilknyttede ph.d.-studerende og de øvrige videnskabelige medarbejdere. Dit forskningsår afsluttes med en rapport som kan kombineres med dit kandidatspeciale. Vi forventer desuden at resultaterne af projektet resulterer i en videnskabelig artikel.

Dine kompetencer
Vi søger en medicinstuderende, som har færdiggjort 2. semester af kandidaten, og som er:

  • Interesseret i forskning indenfor medicinsk uddannelse
  • God til mundtlig og skriftlig formidling på engelsk
  • Motiveret for at tage aktiv del i projektarbejdet

Derudover forventes det, at du kan tilegne dig den nødvendige viden indenfor statistisk analyse og databehandling i RedCap og STATA.

Vejlederteam
Hovedvejleder: Lektor, Mette Krogh Christensen, CESU, AU
Medvejleder: Ph.d.-studerende, Sigurd Beier Sloth, CESU, AU
Medvejleder: Adjunkt, Rune Dall Jensen, Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland.

Tilknyttede forskere
Klinisk lektor, overlæge, Mikkel Seyer-Hansen, Afd. for kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Universitetshospital
Klinisk lektor, overlæge, Gunter De Win, Urologisk afdeling, Antwerpen Universitetshospital

Interesseret?
Send en e-mail med en motiveret ansøgning (max 1 side), samt CV og kopi af karakterudtræk.

Kontakt

Sigurd Beier Sloth
Ph.D.-studerende

E-mail: sbs@cesu.au.dk

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn. B
8200 Aarhus N