Close

10. januar 2020

Fuldt finansieret dyreeksperimentelt forskningsår i neurofysiologi

Medicinstuderende søges til 2x fuldt finansierede forskningsår på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet med start 1. september 2020

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Vi søger 2 medicinstuderende med interesse for dyreeksperimentel grundforskning og med lyst til at tage et år væk fra studiet til at dedikere sig til et forskningsprojekt. Projektet er støttet med skolarstipendier fra henholdsvis Novo Nordisk Fonden samt Aarhus Universitets Forsknings Fond.

Projektet skal afklare potentialet for at hæmme udviklingen af kramper ved at hindre bikarbonatudskillelsen over blod-cerebrospinalvæske-barrieren i mus. Du tilknyttes en forskningslaboratorium med andre yngre og ældre forskere samt bioanalytikere og laboranter.

Vi søger 2 stud.med., der kan starte 1. september 2020 eller umiddelbart derefter og derfor skal søge om optagelse på forskningsåret i foråret 2020.

Kontakt

Er du interesseret er du meget velkommen til at kontakte lektor Helle Damkier på hd@biomed.au.dk hurtigst muligt.